beschermingsmaatregelen

Slimmer dan de vos

Het gebeurt dat houders van kippen en ander pluimvee een vos of ander roofdier op bezoek krijgen. Vaak blijft het bij een enkel kippetje dat verdwijnt maar af en toe kunnen ze een ware ravage aanrichten. Om dat te voorkomen vernieuwde de Zoogdierenwerkgroep haar informatiebrochure 'Slimmer dan de vos'. Daarin worden adviezen gegeven voor de bouw van een veilige kippenren en -hok. De aanleiding was de vernieuwde wetgeving rond de vos evenals de vaststelling dat enige preventieve voorlichting vanwege de bevoegde gewestelijke overheid uitblijft.

In Vlaanderen mag de vos tijdens het jachtseizoen onder strikte voorwaarden worden bejaagd. In bepaalde gevallen is ook een bijzondere bejaging mogelijk buiten het jachtseizoen. De bijzondere bejaging van de vos is gebonden aan verschillende voorwaarden. Deze bepalen of de afschot van individuele dieren noodzakelijk is. Die voorwaarden omvatten preventieve maatregelen die initieel schade door vossen moeten verhinderen. Enkel wanneer deze niet tegen de vos zijn opgewassen, kan een bijzondere bejaging worden toegestaan.

In principe moeten de preventieve maatregelen volstaan om vossenschade te vermijden. Welke mogelijkheden zich aanbieden, kom je te weten in de vernieuwde brochure 'Slimmer dan de vos'. Eigenlijk hoort het tot te taak van de overheid om burgers hierover te informeren, maar behalve op de website van Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), vind je langs officiële weg weinig informatie terug over voorkoming van vossenschade. Daarom heeft de Zoogdierenwerkgroep haar eerder al uitgegeven informatiefolder geactualiseerd en op de officiële richtlijnen afgestemd. De folder is zowel in drukvorm als digitaal beschikbaar. Bijkomende informatie vind je op de website van de Zoogdierenwerkgroep.

Naast de folder is ook een informatiecampagne opgezet voor de gemeentebesturen. Deze dient om ook voorlichting te geven via de gemeentelijke websites en de lokale milieudiensten. Later dit jaar zullen verspreid over de verschillende provincies ook enkele vossenveilige kippenhokken ter demonstratie worden opgesteld.

Eilanden voor zeehonden

Zopas lanceerde minister van de Noordzee Johan Vande Lanotte het ‘Actieplan Zeehond’. Het plan vormt de basis van een offensief zeebeleid dat streeft naar meer biodiversiteit in de Noordzee. De Gewone zeehond, die regelmatig langsheen de Belgische kusten foerageert, krijgt in het plan een vooraanstaande plaats toebedeeld.

Naast de gekende defensieve maatregelen, die bepaalde activiteiten verbieden, beschrijft het actieplan een offensieve strategie om het leefgebied van tal van zeedieren uit te breiden en te herstellen. Tot de mogelijkheden behoort de aanleg van kunstmatige riffen waarin en waarrond diverse vis- en weekdiersoorten een onderkomen vinden. Daarnaast komen er ook speciale platformen waarop zeehonden een rustplek vinden.

In een eerste stap wordt een experiment opgezet rondom de zeezones met windmolens. Deze zijn niet toegankelijk voor de scheepvaart en de mastfunderingen blijken nu al een positief effect te hebben op de biodiversiteit. De ‘artificiële riffen’ op de zeebodem bootsen de eigenschappen van een natuurlijk rif na. Hiervoor kunnen zowel natuurlijke materialen (bv. grind) als kunstmatige materialen (bv. autobanden en wrakken) worden gebruikt. Het plan opteert voor kunstmatige constructies die de natuurlijke situatie sterk benaderen. Er zal vooral worden geëxperimenteerd met halfnatuurlijke grindbedden (geogene riffen) evenals met betonnen modules met verschillende openingen (biogene riffen) die schuilplaatsen verschaffen aan uiteenlopende organismen.

Om uit te rusten maken zeehonden veel gebruik van stranden, droogvallende getijdeplaten of een enkele keer een boei, maar langs de Belgische Noordzee zijn er geen of hooguit enkele kleine rustgebieden. Vanuit de wetenschap dat zeehonden graag gebruik maken van drijvende structuren zoals pontons, boeien, bootjes, enz. om uit te rusten, ontstond de gedachte om rond de windmolens drijvende eilanden voor zeehonden aan te leggen.

Het 'Plan Zeehond' is niet nieuw. Eind 1993 lanceerde Natuurpunt onder dezelfde naam een actieplan voor het natuurreservaat ‘De IJzermonding’ in Nieuwpoort. Naar aanleiding daarvan werden herstelmaatregelen uitgevoerd die hebben geleid tot een toename van de biodiversiteit in en rond de IJzermonding én tot de terugkeer van zeehonden. De minister is niet van plan om lang te wachten met de uitvoering van het nieuwe plan. In 2013 wordt met de bouw van de eerst kunstmatige riffen gestart. Het jaar daarop wordt werk gemaakt van de zeehondenplatforms.

Je kan het beleidsplan hier nalezen.

X