habitat

Eikelmuizen krijgen eigen tuin

Zopas werd in het West-Vlaamse Aalbeke de allereerste eikelmuistuin geopend. De tuin werd speciaal ingericht voor eikelmuizen. Hij is voorzien van allerlei elementen die deze slaapmuis een veilige schuilplaats, overwinteringsgelegenheid en het gehele jaar door voedsel verschaffen.

Het idee van de "eikelmuistuin" is afkomstig van de Zoogdierenwerkgroep Zuidwest-Vlaanderen en krijgt de steun van de provincie West-Vlaanderen. De tuin ligt rondom een woning in de Brumierstraat in Aalbeke en sluit aan op de spoorlijn Kortrijk-Moeskroen. De bermen van de spoorweg vormen een uitstekend habitat voor de eikelmuis die hier een laatste refugium in de streek heeft gevonden. De tuin moet het (potentieel) leefgebied van de eikelmuis vergroten en tegelijk als stapsteen naar andere leefgebieden functioneren, zodat de soort zich kan uitbreiden en instandhouden.

De opening van het micro-reservaatje had ruime interesse bij pers, overheid en publiek en kreeg meteen opvolging. Tegelijk met de West-Vlaamse tuin werd in Moeskroen een gelijkaardige tuin opengesteld. Het initiatief kadert immers in een grensoverschrijdend project waarbij niet alleen Vlaanderen en Wallonië betrokken zijn, maar waaraan ook Frankrijk deelneemt. Dit was voldoende reden om bij de opening ook een ruime Franse delegatie uit te nodigen. In Frans-Vlaanderen loopt momenteel een grootschalig onderzoek naar het voorkomen van de eikelmuis, met de bedoeling gerichte beschermingsmaatregelen uit te werken.

Wil je ook je tuin eikelmuisvriendelijk inrichten ? Neem dan een kijkje op onze pagina over 'Eikelmuistuinen'.

Sfeerverslag van de officiële opening van de tuin.

Bevernieuws

Begin 2011 is de Universiteit Antwerpen een onderzoek naar de verspreiding en habitatvereisten van de bever in Vlaanderen opgestart. Het doen en laten van de onderzoeker kan in een kwartaalnieuwsbrief worden gevolgd.

De Europese bever is na meer dan een eeuw afwezigheid terug in België. Dit is het gevolg van enkele opeenvolgende herintroducties - voornamelijk in Wallonië. Het universitair onderzoek wil nagaan welke gebieden in Vlaanderen geschikt zijn voor de bever en hoe gemakkelijk deze gebieden kunnen worden gekoloniseerd.  Men wil vooral weten welke de habitatvereisten zijn en welke riviereigenschappen bepalen of de bever er al dan niet dammen gaat bouwen. Tegelijk wordt bekeken op welke plaatsen in Vlaanderen beverdammen economische schade kunnen veroorzaken.
Met genetisch onderzoek wordt nagegaan of er ook Amerikaanse bevers in de huidige beverpopulatie aanwezig zijn. De analyse dient ook inzicht te verschaffen in de oorspronkelijke herkomst en de onderlinge verwantschap van de bevers.

Het verloop van het onderzoek kan in een nieuwsbrief worden gevolgd. Deze verschijnt om de drie tot vier maanden.

Lees hier het eerste nummer van de Bevernieuwsbrief en schrijf je in voor de volgende nummers.

X