preventie

Slimmer dan de vos

Het gebeurt dat houders van kippen en ander pluimvee een vos of ander roofdier op bezoek krijgen. Vaak blijft het bij een enkel kippetje dat verdwijnt maar af en toe kunnen ze een ware ravage aanrichten. Om dat te voorkomen vernieuwde de Zoogdierenwerkgroep haar informatiebrochure 'Slimmer dan de vos'. Daarin worden adviezen gegeven voor de bouw van een veilige kippenren en -hok. De aanleiding was de vernieuwde wetgeving rond de vos evenals de vaststelling dat enige preventieve voorlichting vanwege de bevoegde gewestelijke overheid uitblijft.

In Vlaanderen mag de vos tijdens het jachtseizoen onder strikte voorwaarden worden bejaagd. In bepaalde gevallen is ook een bijzondere bejaging mogelijk buiten het jachtseizoen. De bijzondere bejaging van de vos is gebonden aan verschillende voorwaarden. Deze bepalen of de afschot van individuele dieren noodzakelijk is. Die voorwaarden omvatten preventieve maatregelen die initieel schade door vossen moeten verhinderen. Enkel wanneer deze niet tegen de vos zijn opgewassen, kan een bijzondere bejaging worden toegestaan.

In principe moeten de preventieve maatregelen volstaan om vossenschade te vermijden. Welke mogelijkheden zich aanbieden, kom je te weten in de vernieuwde brochure 'Slimmer dan de vos'. Eigenlijk hoort het tot te taak van de overheid om burgers hierover te informeren, maar behalve op de website van Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), vind je langs officiƫle weg weinig informatie terug over voorkoming van vossenschade. Daarom heeft de Zoogdierenwerkgroep haar eerder al uitgegeven informatiefolder geactualiseerd en op de officiƫle richtlijnen afgestemd. De folder is zowel in drukvorm als digitaal beschikbaar. Bijkomende informatie vind je op de website van de Zoogdierenwerkgroep.

Naast de folder is ook een informatiecampagne opgezet voor de gemeentebesturen. Deze dient om ook voorlichting te geven via de gemeentelijke websites en de lokale milieudiensten. Later dit jaar zullen verspreid over de verschillende provincies ook enkele vossenveilige kippenhokken ter demonstratie worden opgesteld.

X