slaapmuizen

Eikelmuis krijgt eigen website

De eikelmuis was vroeger een in Vlaanderen algemeen voorkomende slaapmuissoort. Die situatie is inmiddels ernstig veranderd waardoor het een sterk bedreigde soort is geworden. Twee van de laatste deelpopulaties bevinden zich respectievelijk in de omgeving van Kortrijk en Moeskroen (en verder tot in Rijsel). De afgelopen jaren werd de soort in beide gebieden intensief geïnventariseerd en werd het potentiële leefgebied gedetailleerd in kaart gebracht. Beide leefgebieden wil de provincie West-Vlaanderen in samenwerking met de Zoogdierenwerkgroep met elkaar verbinden. Om de actie te ondersteunen is een soortenbeschermingsplan uitgewerkt en een website opgezet.

Het project Eikelmuis wil de resterende populaties in West-Vlaanderen beter beschermen d.m.v. biotoopverbetering, habitatherstel en het opheffen van landschappelijke barrières. Daarvoor wil ze de eigenaren en gebruikers van gronden aanporren om beschermingsmaatregelen te nemen. Zij kunnen bij de inrichting en het beheer van hun terrein rekening houden met levensvereisten van de eikelmuis. Anderzijds wordt ook gemikt op de beheerders van landschapsinfrastructuren zoals de (spoor)wegen en bedrijventerreinen. Verder kunnen de beheerders van bossen en natuurterreinen hun steentje bijdragen.

De mogelijkheden worden uiteengezet in een beschermingsplan en meer tips zijn terug te vinden op de gloednieuwe website Eliomys.eu. Je kan er ook terecht voor het doorgeven van vondsten van dieren en het aanmelden van nieuwe vindplaatsen. De groep zoekt ook lokale medewerkers die de acties in de praktijk willen omzetten.

Eikelmuizen krijgen eigen tuin

Zopas werd in het West-Vlaamse Aalbeke de allereerste eikelmuistuin geopend. De tuin werd speciaal ingericht voor eikelmuizen. Hij is voorzien van allerlei elementen die deze slaapmuis een veilige schuilplaats, overwinteringsgelegenheid en het gehele jaar door voedsel verschaffen.

Het idee van de "eikelmuistuin" is afkomstig van de Zoogdierenwerkgroep Zuidwest-Vlaanderen en krijgt de steun van de provincie West-Vlaanderen. De tuin ligt rondom een woning in de Brumierstraat in Aalbeke en sluit aan op de spoorlijn Kortrijk-Moeskroen. De bermen van de spoorweg vormen een uitstekend habitat voor de eikelmuis die hier een laatste refugium in de streek heeft gevonden. De tuin moet het (potentieel) leefgebied van de eikelmuis vergroten en tegelijk als stapsteen naar andere leefgebieden functioneren, zodat de soort zich kan uitbreiden en instandhouden.

De opening van het micro-reservaatje had ruime interesse bij pers, overheid en publiek en kreeg meteen opvolging. Tegelijk met de West-Vlaamse tuin werd in Moeskroen een gelijkaardige tuin opengesteld. Het initiatief kadert immers in een grensoverschrijdend project waarbij niet alleen Vlaanderen en Wallonië betrokken zijn, maar waaraan ook Frankrijk deelneemt. Dit was voldoende reden om bij de opening ook een ruime Franse delegatie uit te nodigen. In Frans-Vlaanderen loopt momenteel een grootschalig onderzoek naar het voorkomen van de eikelmuis, met de bedoeling gerichte beschermingsmaatregelen uit te werken.

Wil je ook je tuin eikelmuisvriendelijk inrichten ? Neem dan een kijkje op onze pagina over 'Eikelmuistuinen'.

Sfeerverslag van de officiële opening van de tuin.

X