Hinder

Deze rubriek wil mensen die op een minder prettige wijze met zoogdieren in contact komen, informeren over de mogelijkheden om problemen met zoogdieren op te lossen en er anders tegen aan te kijken. Mens en dier maken vaak aanspraak op dezelfde leefomgeving. Daardoor zijn conflictsituaties niet uit te sluiten. Wij pleiten steeds voor een tolerante opstelling t.o.v. wilde dieren, maar begrijpen dat er in sommige gevallen grenzen zijn aan die tolerantie.

Om snel een oplossing aan uw probleem te geven, hebben we deze rubriek over enkele items verdeeld. Onze oplossingen zijn er steeds op gericht het betrokken dier geen leed te berokkenen maar het enkel op andere gedachten te brengen en het te verhinderen (verder) schade toe te brengen.

  • Schade aan pluimvee, vee of huisdieren
  • Vraat- en woelschade aan bodem en gewassen
  • Overlast van zoogdieren in huis
  • Materiaalschade

Voor specifieke problemen kan je steeds terecht bij onze infodesk, maar allicht vind je al een oplossing in deze rubriek.

X