Omgaan met overlast veroorzaakt door zoogdieren

Zoogdieren zijn leuk om zien en hebben hun nut bewezen. Toch zorgen ze voor sommige mensen enkel voor overlast. Ze hoeven geen ratten en muizen of alles wat erop gelijkt. Net als konijnen en hazen en bij uitbreiding ook alles wat hoeven draagt, knaagt en knabbelt aan wat hen lief is. Is het niet hun vraatzucht dan gaan ze als mollen en everzwijnen onze gazons omwoelen. Ofwel moeten ze zonodig in woning en bijgebouw een onderkomen zoeken terwijl er buiten alle ruimte is. Je merkt dat er is bijna op alle zoogdieren wat op te merken.

Zoogdieren redeneren natuurlijk niet in termen van nut en onnut. Schade en overlast zijn voor hen onbekende begrippen. Ze hebben het dan ook niet gemakkelijk in een dichtbevolkt landje als België waar overal wel een mens iets te koesteren heeft. Als Zoogdierenwerkgroep hebben we alle begrip voor de ongemakken die zich stellen, maar pleiten we voor enige tolerantie en een diervriendelijke oplossing van mogelijke problemen. Vaak is het een kleine moeite om de ongenode gasten uit te sluiten zonder hen van het leven te beroven.

X