Waarmee kan de Zoogdierenwerkgroep u helpen ?

Verzamelen, verwerken en aanleveren van verspreidingsgegevens


In samenwerking met de Vleermuizenwerkgroep en de Jeugdbond voor Natuur en Milieu (JNM) verzamelt de Zoogdierenwerkgroep voortdurend gegevens over het voorkomen van zoogdieren in Vlaanderen. Dit gebeurt deels door eigen inventarisatieonderzoeken en -excursies en deels door het bijhouden van de gegevens die door de vele vrijwilligers van Natuurpunt via de webapplicatie Waarnemingen.be worden aangeleverd. Al deze gegevens zitten opgeslagen in onze Zoogdierendatabank en zijn onder bepaalde voorwaarden ook beschikbaar voor externen en kunnen onder meer dienen voor verspreidingsonderzoek, milieu-effectrapportering en beheerplanning. Meer informatie >


Inventarisatieonderzoek naar zoogdierenEducatie en vormingOntlenen van onderzoeksmateriaal


De Zoogdierenwerkgroep evenals een aantal andere instanties beschikken over materiaal dat bruikbaar is voor de inventarisatie en studie van zoogdieren. Op de materiaallijst kan je zien welk materiaal beschikbaar is en wie je moet contacteren om het uit te lenen. Deze lijst is nog verre van volledig. Vrijwilligers die nog uitleenbaar materiaal ter beschikking hebben, kunnen hun gegevens in de tabel laten opnemen door een mailtje te sturen naar onze materiaalbeheerder. Als je materiaal uitgeleend hebt, laat dan weten van wanneer tot wanneer, dan zetten we dat ook bij in de tabel. Je kan best ook steeds een uitleenformulier laten ondertekenen en een waarborg vragen.


Wil je zelf materiaal aankopen, dan kan je ook terecht op veldmaterialen.nl voor meer advies.
Denk eraan dat sommige zoogdieren beschermd zijn en dat je in dat geval een vergunning nodig hebt om ze te mogen vangen.


Verschillende leden van de Zoogdierenwerkgroep beschikken over nog meer materiaal dan op deze lijst voorkomt. Dat materiaal wordt enkel in uitzonderlijke gevallen uitgeleend, bv. omdat het te duur is (nachtkijker, gps, bat-detector, ...) of omdat ze het zelf regelmatig gebruiken en niet willen dat er iets stuk of verloren gaat. Vind je hier niet het materiaal dat je nodig hebt, dan kan je een mailtje sturen naar onze materiaalbeheer die je dan zal verderhelpen.
Voor materiaal voor vleermuisonderzoek (vleermuisdetector, boomcamera, cameraval, vleerkoffer, enz.) contacteer je best rechtstreeks de Vleermuizenwerkgroep.


Vergunningsaanvragen


Om onderzoek te doen aan beschermde zoogdiersoorten en om deze op welke wijze dan ook te mogen manipuleren of in bezit te hebben, is een vergunning nodig. Sinds 2008 coördineert de Zoogdierenwerkgroep de aanvraag van de vergunningen voor haar medewerkers bij het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). Meer informatie > 

X