Publicaties van de Zoogdierenwerkgroep

Het vele studiewerk dat we doen, resulteert meestal in een publicatie van de verzamelde gegevens en een bespreking van resultaten en bevindingen. De belangrijkste publicatie van de voorbije jaren is de Vlaamse Zoogdierenatlas, maar daarnaast zijn nog tal van rapporten over enkele zeldzame zoogdiersoorten verschenen. Voorts worden tal van artikels geleverd voor diverse tijdschriften waaronder uiteraard onze eigen populair-wetenschappelijk tijdschift Zoogdier. Actuele informatie wordt uitgewisseld door middel van digitale nieuwsbrieven en persberichten.

We publiceren ook af en toe artikels in:
 
  • het Vlaams natuurhistorisch tijdschrift Natuur.focus;
  • het ledenblad Natuur.blad;
  • het wetenschappelijke tijdschrift Lutra van de Nederlandse Zoogdierverenging (vanaf 2005 als pdf downloadbaar);
  • de digitale nieuwsbrief Studie.flits van Natuurpunt Studie;
  • de digitale nieuwsbrief Zoogmail van onze collega's van de Nederlandse Zoogdiervereniging; je kan de nieuwsbrief ontvangen door je e-mailadres op te geven bij Peter van der Linden
X