Brochures Zoogdierenwerkgroep

De hazelmuis - over leven op de grens

Voorlichtingsbrochure en -poster en infromatiepakket over een hazelmuisvriendelijk randenbeheer.

         

Een zorgvuldig beheer van randvegetaties is van groot belang voor de overleving van de hazelmuis in Vlaanderen en Nederland. Daarom hebben de Zoogdiervereniging, de Stichting IKL en de Vlaamse Zoogdierenwerkgroep een brochure gemaakt waarin ecologie, verspreiding, bedreigingen, wettelijke verplichtingen, hazelmuisvriendelijk beheer en subsidiekanalen worden besproken. Daarnaast maakten we ook een aantrekkelijke poster, die kan opgehangen worden op allerlei openbare plaatsen (milieudienst, scholen, bibliotheek, ...). Je kan de brochure en de A2-poster hier downloaden; de papieren versies zijn voorbehouden voor mensen die in of nabij hazelmuisgebied wonen en iets willen doen om de hazelmuis te helpen (dus hoofdzakelijk inwoners van de gemeente Voeren).


Vleermuizen in forten

Informatiebrochure over de bescherming van vleermuizen in de Antwerpse fortengordel.

De fortengordels rond Antwerpen hebben een grote historische waarde, maar ze vervullen evenzeer een belangrijke ecologische funtie als overwinteringsplek voor een groot aantal vleermuizen. Ze herbergen elk jaar ruim de helft van de overwinterende vleermuizen in Vlaanderen en hebben zelfs een grote aantrekkingskracht op vleermuizen uit het buitenland. De fortengordels van Antwerpen zijn één van de meest vooraanstaande overwinteringsplaatsen in West-Europa. Maar ook tijdens het zomerhalfjaar worden de forten bezocht. Een deel van de overwinterende vleermuizen slaapt er overdag in de zomerperiode en in veel forten zijn er zomerkolonies die meestal amper opgemerkt worden omdat ze zo diep verscholen zitten. En tot slot zijn het water en de natuur op en rond de forten belangrijke voedsel- en verbindingsgebieden voor vleermuizen. Willen we vleermuizen daadwerkelijk beschermen, dan moet aan al deze aspecten worden gewerkt.
Deze brochure levert informatie over het belang van de fortengordels voor vleermuizen, de soorten die er voorkomen, de wetgeving, de nodige contactadressen evenals enkele inspirerende voorbeelden van forten waar via een intense samenwerking tussen verschillende partijen op de best mogelijke manier bescherming geboden wordt aan vleermuizen.

X