Folders Zoogdierenwerkgroep

nderstaande folders zijn ook onder gedrukte vorm beschikbaar. Heb je een aantal gedrukte exemplaren nodig om ergens uit te delen, dan kan je deze aanvragen door een mailtje te sturen naar Diemer.Vercayie@natuurpunt.be.
    De Zoogdierenwerkgroep en Vleermuizenwerkgroep hebben eindelijk hun eigen gezamenlijke folder! De folder dient om onze doelstellingen en activiteiten bekend te maken bij het grote publiek. De folder wordt ook gericht verspreid via bezoekerscentra, regionale landschappen, in zoogdierenboeken, op studiedagen en door lokale mensen die actief zijn rond zoogdieren.

 

 


     Voorraad uitgeput. Deze A5-brochure van 16 bladzijden werd opgemaakt in het kader van de eikelmuisprojecten in opdracht van de Provincie Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen. Hierin vind je informatie over welke (zoog)dieren in en rond het huis kunnen voorkomen, en dit vooral op basis van een korte beschrijving van de verschillende soorten aan de hand van hun uitwerpselen, en ook wat je kan doen om overlast te vermijden. Zo willen we onder andere proberen te vermijden dat er bv. rattenvergif gestrooid wordt terwijl het eigenlijk om zeldzame eikelmuizen gaat die beschermd zouden moeten worden. Op vragen zoals "ik hoor lawaai op mijn zolder, wat kan dat zijn?" of "er liggen uitwerpselen in de schuur, van welk beest is dat?" of "ik heb vleermuizen in huis, gaan die niet aan mijn balken knagen?", vind je in deze brochure een antwoord. De brochure wordt ook gericht verspreid (o.a. via milieudiensten van gemeenten) en opgestuurd naar mensen die hem graag hebben voor persoonlijk gebruik of om uit te delen en zo mensen te sensibiliseren.


     Deze eikelmuisfolder, die oorspronkelijk werd opgemaakt in het kader van de eikelmuisprojecten in opdracht van de Provincie Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen, werd in 2011 herwerkt en herdrukt met de steun van de vier eikelmuisprovincies (West- en Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Limburg). Hij wordt verspreid onder de bewoners van streken waar (mogelijk) nog eikelmuizen voorkomen. Je kan er allerlei tips in vinden om de eikelmuis te helpen. Wil je weten wat je zelf kan doen in tuin, boomgaard, bos of natuurgebied of wil je meehelpen om de verspreiding van deze achteruitgaande soort op te volgen? Download de folder of vraag een papieren versie aan. Je kan ook meerdere exemplaren aanvragen als je de folder wil gebruiken om lokale mensen meer uitleg te geven over het wel en wee van de eikelmuis en hen zo aan te zetten om dit mooie diertje te helpen.


     De hamsterfolder werd opgemaakt in het kader van het hamsterproject in opdracht van de Provincie Vlaams-Brabant. De folder geeft een overzicht van de huidige toestand van deze zwaar bedreigde soort in Vlaanderen. De folder wordt ook gericht verspreid onder de lokale mensen uit de hamstergebieden en omgeving (landbouwers, bewoners, vrijwilligers, enz.) en opgestuurd naar mensen die hem graag hebben voor persoonlijk gebruik of om uit te delen en zo mensen te sensibiliseren.

 

 


 Folder zoogdieren en water

 Voorraad uitgeput. In 2010 was 'water' het centrale thema van de Kortste Nacht van het Zoogdier. Naar aanleiding van deze activiteit werd in samenwerking en met de steun van de Provincie Oost-Vlaanderen een folder over onze waterbewonende zoogdieren uitgegeven. Hierin komen soorten als otter, bever, waterspitsmuis en watervleermuis aan bod.

 

 


    De waterspitsmuisfolder werd opgemaakt in het kader van het waterspitsmuisproject in opdracht van de Provincie Vlaams-Brabant. De folder geeft informatie over herkenning, ecologie en verspreiding van en inventarisatiemethodes en beschermingsmaatregelen voor waterspitsmuis. Hiermee willen we terreinbeheerders aanzetten om na te gaan of er waterspitsmuizen aanwezig zijn in hun gebied en om maatregelen te nemen. De folder wordt daarom gericht verspreid naar allerlei terreinbeheerders en opgestuurd naar mensen die hem graag hebben voor persoonlijk gebruik of om uit te delen en zo mensen te sensibiliseren.

 


Folder Op speurtocht naar de das

  De dassenfolder kwam tot stand naar aanleiding van het meetenet dassen en de (her)inventarisatie van de das in de provincie Vlaams-Brabant. De folder helpt bij het speuren naar dassen en het herkennen van dassensporen.

 

 

 

 

 

 


Folders waar de Zoogdierenwerkgroep als partner aan meegewerkt heeft:

De brochure 'Slimmer dan de vos' geeft aan hoe je kippen en andere kleine huisdieren kunt beschermen tegen ongenode gasten zoals vossen en steenmarters, maar ook katten en loslopende honden. De brochure werd opgesteld in samenwerking met Vogelbescherming Vlaanderen vzw en Velt vzw en is intussen al aan de derde editie toe.

 

 

 

 

 


De brochure Steenmarter op bezoek geeft concrete informatie om problemen met steenmarters in huis, in de auto of in het kippenhok duurzaam en diervriendelijk te voorkomen. De brochure werd opgesteld in een samenwerking tussen Natuurpunt en het Agentschap voor Natuur en Bos en met ondersteuning van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Inverde, de provincie Limburg en de provincie Vlaams-Brabant. Uitgebreidere informatie vindt u terug op de website steenmarter.be

 

 

 

 


In de brochure Samenleven met de mol vind je informatie over een van de meest voorkomende, maar ook meest mysterieuze zoogdieren in Vlaanderen. De folder staat boordevol informatie over de levenswijze van mollen én hoe je kale plekken in het gazon door molshopen kunt vermijden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X