Lidmaatschap

De Zoogdierenwerkgroep heeft vanaf 2008 een lidmaatschap ingesteld. Je wordt als lid beschouwd als je een abonnement hebt op Zoogdier. Dit lidmaatschap/abonnement houdt allerlei voordelen in, zoals korting op activiteiten van de Zoogdierenwerkgroep, toegang tot het ledengedeelte van de website van de Zoogdierenwerkgroep evenals tot ZoogdierDigitaal - het interactieve gedeelte van ons tijdschrift.

Klik hier om lid te worden of je te abonneren

Via het ledengedeelte worden niet alleen allerlei zoogdierennieuwtjes uitgewisseld en bediscussieerd, maar krijg je ook toegang tot alle informatie over de werking van de vereniging, word je op de hoogte gehouden van waar en wanneer de bestuursvergaderingen doorgaan en wat er op de agenda staat en wordt beslist. Je krijgt ook toegang tot tal van documenten uit onze digitale bibliotheek en archief waaronder allerlei zoogdierenliteratuur, soortenlijsten van zoogdieren in de reservaten en linken naar interessante informatiebronnen over zoogdieren op het internet. Verder word je op de hoogte gehouden van de activiteiten die enkel voor de leden van de Zoogdierenwerkgroep worden opengesteld. Voldoende redenen om lid te worden, lijkt ons.

Het mag iets meer zijn

Ter ondersteuning van onze werking en om beschermingsmaatregelen en onderzoek te kunnen uitvoeren ten voordele van bedreigde zoogdiersoorten zijn giften altijd welkom. Voorbeelden van acties zijn een betere ondersteuning van de vrijwilligers bij het inventariseren (materiaal, vervoersonkosten, ...), het aankopen en inrichten van natuurreservaatjes en het beheren van houtkanten en bosranden voor hazelmuis, het aankopen en ophangen van nestkastjes voor eikelmuis, uitrastering van dassenburchten op landbouwgrond, aanplanting van hoogstamboomgaarden, inrichting van objecten voor zoogdieren, enz.

Een gift kan je storten op rekeningnummer BE12 230-0524745-92 (IBAN) - GEBABEBB (BIC) van Natuurpunt Studie, met vermelding van 'projectnummer 2451'. Bij vermelding van het projectnummer wordt het geheel van uw bijdrage aan zoogdierenbescherming besteed. Voor giften vanaf 40 euro ontvang je een fiscaal attest.

X