Aangespoelde potvis op strand Heist

De potvis is een jong mannetje van 13 meter lang dat naar schatting 25 ton weegt. Het gebeurt maar zelden dat een jong dier alleen onderweg is. Vermoedelijk is het dier afgedwaald van een groep en 's nachts aangespoeld bij hoogtij. Tijdens zijn doodstrijd heeft een hele put in het strand gewoeld. De omstandigheden van de stranding zijn onbekend. Vermoedelijk kwam het in aanvaring met een schip.

De laatste jaren worden geregeld kleine groepjes potvissen waargenomen in de Noordzee. Toch is de Noordzee niet geschikt voor deze oceaandieren, want die is te ondiep en ze vinden er geen geschikt voedsel. Mannetjespotvissen trekken in het voorjaar vanuit de subtropische gebieden in de Atlantische Oceaan noordwaarts naar koudere wateren, om in het najaar terug te keren naar het zuiden.  Sommigen zwemmen per vergissing de Noordzee in ten oosten van Schotland, in plaats van Schotland ten noorden en westen voorbij te zwemmen. Eens in de Noordzee zwemmen ze instinctief verder naar het zuiden, waar ze gevangen raken in de getijstroom die hen leidt naar ondiepe en onregelmatige zandbanken, waar ze komen vast te zitten. Aanvaringen met schepen zijn op de druk bevaren Noordzee niet uit te sluiten.

In het verleden zijn dan al potvissen aangespoeld aan of vlakbij de Belgische kust, nl. in:

  • 1954: geen informatie.
  • 1989 - Oostduinkerke: mannetjespotvis van 17 meter lang en 25 ton zwaar. Het dier wordt Valentijn van St. André genoemd en ligt begraven in Koksijde.
  • 1994 - Koksijde: drie dode potvissen op strand van Koksijde en één in Lombardsijde.
  • 2003 - Duinkerke - Oye-Plage: stranding van een dode potvis.
  • 2004 - Koksijde: aanspoeling van een kadaver van een potvis in staat van ontbinding. Mannetje, 13m lang en 8 ton zwaar. Van het strand verwijderd op 27 februari. De onderkaak was reeds voor de stranding verwijderd. Het betreft waarschijnlijk resten van een potvis die op 28 januari aanspoelde te Thornham (UK). Het dier werd Windekind gedoopt.

Bijzondere strandingen van zeezoogdieren zijn te volgen op de website van de Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee (BMM).

Van de potvis werden delen verzameld voor wetenschappelijk onderzoek. De restanten van het kadaver werden 's anderdaags - 9 februari - opgeruimd door Rendac. Het vet van de potvis wordt gesmolten en zal dienen om groene stroom te maken in de biobrandstofcentrale van Electrawinds in Oostende. Volgens het bedrijf is het vet (12,5 ton) goed voor 50.000 kilowattuur groene stroom, wat overeenkomt met het jaarverbruik van 14 gezinnen. De centrale in Oostende gebruikt normaal vet van slachthuizen of bedrijven die dierlijk afval verwerken om stroom te produceren.

Bericht gedeeltelijk gebaseerd op gegevens van De Redactie.be. Daar kan je ook een filmpje en foto's bekijken van het onfortuinlijke dier.
 

X