Alweer een otter gespot

Het dier werd wederom gefilmd door middel van een voor bevers geplaatste cameraval. De twee nieuwe opnames dateren respectievelijk van 20 april en 9 mei 2012 en gebeurden in het kader van een doctoraatstudie van Kristijn Swinnen aan de Universiteit van Antwerpen. Inmiddels kon Kristijn al een derde opname uit hetzelfde gebied aan het lijstje toevoegen. Uit de opnames valt niet af te leiden of het om hetzelfde dier gaat ofwel om verschillende individuen.


De plek waar de otter werd gefilmd is het Smeetshof - een uitgestrekt en moeilijk toegankelijk moerasgebied van 187 hectare in Bocholt. Het maakt, samen met de aangrenzende gebieden De Luysen – Mariahof, Grootbroek en Stramprooierbroek, deel uit van het grensoverschrijdend natuurgebied Grenspark Kempen-Broek. Natuurpunt heeft er een project voor grootschalig natuurherstel uitgevoerd. Er werd opnieuw ruimte gegeven aan het moeras en er werden poelen aangelegd. Het gebied vormt een ideaal biotoop voor de otter. Er zijn onverstoorde oevers, uitgestrekte moerasbossen en visrijke vijvers. De otter kan er zich veilig verplaatsen over grote afstanden, heeft er veilige rustplaatsen en vindt er voldoende voedsel. Tot begin de jaren 1980 waren er nog regelmatig meldingen van otters in deze regio. Samen met de Maasvallei stond de streek bekend als één van de laatste leefgebieden van otter in Vlaanderen.

 Bekijk de beide filmpjes: video 1 - video 2

X