Betogen voor de vos

Natuurbewuste Vlamingen uitten reeds massaal hun verontwaardiging omtrent de beslissing van Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege om de jacht op de vos te versoepelen, maar dat bracht geen zoden aan de dijk. De minister is maar een politiek lichtgewicht en is gezwicht onder de druk van een kleine, ongeloofwaardige maar invloedrijke jachtlobby. Samen met haar is ook de minister-president van de Vlaamse regering Kris Peeters kop van jut omdat hij zijn collega-ministers onder druk zou gezet hebben. De Vlaamse overheid negeert met haar beslissing doelbewust de wetenschappelijke kennis over de vos in Vlaanderen. De vos wordt al jarenlang uitvoerig en zorgvuldig bestudeerd door het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) met de bedoeling het Vlaamse vossenbeleid goed te onderbouwen. Jammer genoeg beantwoordt het resultaat niet aan de wens van de jagende goegemeente om de vos onbeperkt te bejagen. De aanzienlijke investering in het vossenonderzoek blijkt weggeworpen geld en is vrijgegeven voor afschot.

Om weerwerk te bieden tegen de beslissing van de Vlaamse regering wordt aanstaande vrijdag 27 januari 2012 om 09:00 uur door Vogelbescherming Vlaanderen een 'sit-in' georganiseerd op de stoep van de ambstwoning van de Vlaamse minister-president Kris Peeters aan het Martelaarsplein 19 te 1000 Brussel. Om 10:00 uur komen daar de leden van de Vlaamse regering bijeen voor hun wekelijkse beslissingsronde. Kom massaal naar het Martelaarsplein met spandoeken, vlaggen van jouw vereniging, toeters en bellen en ludieke protestborden waarin je duidelijk maakt niet akkoord te gaan met de extra bejaging van vossen.

Meer informatie vind je bij Vogelbescherming Vlaanderen en Natuurpunt evenals op onze actiepagina over het beheer van de vos in Vlaanderen.

X