Dieren onder de wielen

Met het project 'Dieren onder de wielen' hebben de Vlaamse overheid, Natuurpunt en Vogelbescherming Vlaanderen gedurende vier jaar met de hulp
van 2.024 vrijwilligers alle dode dieren langsheen de Vlaamse wegen in kaart gebracht. Het doel van het project was na te gaan hoeveel faunaslachtoffers er op onze wegen vallen, welke soorten verkeersgevoelig zijn en waar in het Vlaamse wegennet de belangrijkste knelpunten liggen.

In de periode 1995-1996 werd door Vogelbescherming Vlaanderen al eens eerder onderzoek verrricht naar het aantal verkeerslachtoffers op de Vlaamse wegen. De resultaten van het nieuwe onderzoek wijken in wezen weinig af van het vorige onderzoek, maar er zijn toch wel enkele opvallende verschillen. In de eerste studie waren de amfibieën en reptielen ondervertegenwoordigd. Met de gewone pad aan de kop van de lijst en de bruine kikker op plaats vijf is dit nu veranderd. De eerste plaats werd destijds ingenomen door de merel, gevolgd door de egel, het konijn en de huismus. De huismus is nu opvallend afwezig in de top tien en dit zowel in de algemene top tien als in die voor de vogels. Ook de daling van het konijn staat hoogstwaarschijnlijk in verband met de sterke achteruitgang van de populatie bij het begin van de jaren 1990. Het valt eveneens op dat bunzing van een tiende plaats naar een zevende plaats opklimt, ondanks het vermoeden dat de soort achteruitgaat. Ook de vos en de steenmarter, twee soorten waarvan de populaties zich in de laatste decennia hebben hersteld, duiken nu op in de top tien van verkeersslachtoffers. Roofdieren blijken erg kwetsbaar in het verkeer; dit blijkt ook uit het groot aantal dassen dat jaarlijks wordt overreden.

De effecten van het verkeer op de fauna en de mogelijke oorzaken voor het groot aantal slachtoffers worden in een rapport uitgebreid besproken. Voor enkele aspecten blijft het evenwel nog koffiedik kijken. Het volledige eindrapport verschijnt pas over een maand. De samenvatting is evenwel nu reeds in brochurevorm beschikbaar en kan op onderstaande link digitaal worden opgehaald. Verkeerslachtoffers kunnen ook nog steeds worden aangemeld via waarnemingen.be. Meer informatie vind je op onze webpagina 'Verkeerslachtoffers'.

Brochure 'Dieren onder de wielen'.

X