Eerste bruinvis van 2014 gespot in de Schelde

De laatste jaren zwemmen bruinvissen vaker dan vroeger de Belgische rivieren op. Hoewel het nog niet geheel duidelijk is waarom ze dat doen, zal de verbeterde waterkwaliteit en de daarmee verbonden stijging van het visbestand daar niet vreemd aan zijn. Watervervuiling, bejaging en voedselgebrek maakten van de bruinvis een zeldzame verschijning in Belgische rivieren. Inspanningen om de waterkwaliteit te verbeteren, lijken hun vruchten af te werpen: de laatste tien jaar is de waterkwaliteit van de Schelde en de Rupel er sterk op vooruitgegaan en tegenwoordig kun je er weer een dertigtal vissoorten terugvinden. Dit is meteen een mogelijke verklaring voor het toegenomen aantal waarnemingen van bruinvissen in rivieren. Zeevissen als de spiering en de fint zwemmen in de lente de rivieren op om zich voort te planten en de bruinvissen volgen hun prooien.

In het voorjaar van 2013 werden meer dan 150 waarnemingen gedaan van bruinvissen in de Schelde en de Rupel. Omdat de dieren erg opvallend zijn en de waterlopen op- en afzwemmen, gaat het wellicht om een twintigtal verschillende exemplaren. Dit jaar duurde het lang vooraleer de eerste bruinvis werd gesignaleerd. Voorlopig is er nog geen verklaring voor dit opvallende verschil. Bruinvissen die rivieren opzwemmen, lijken dit overigens niet met erg veel succes te doen. Van de naar schatting twintig exemplaren die in de Schelde en de Rupel werden gesignaleerd, werden er maar liefst dertien dood teruggevonden. De oorzaak blijft voorlopig onduidelijk.

Ook aan de Belgische kust spoelen steeds meer dode bruinvissen aan. De 128 dode bruinvissen van 2013 waren een record, maar tijdens het eerste kwartaal van 2014 werden al meer dode dieren aangetroffen dan in dezelfde periode vorig jaar. We zijn dus goed op weg om dit trieste record dit jaar te verbreken. Omdat er nog heel wat vragen bestaan rond de aanwezigheid en sterfte van bruinvissen in onze rivieren, roept de Zoogdierenwerkgroep op om dode of levende bruinvissen te melden via bruinvis.zoogdierenwerkgroep.be. Meten is weten: de verzamelde gegevens zijn een eerste stap in de richting van maatregelen om de bruinvis veilig te laten rondzwemmen in onze rivieren.

X