Eikelmuizen krijgen eigen tuin

Het idee van de "eikelmuistuin" is afkomstig van de Zoogdierenwerkgroep Zuidwest-Vlaanderen en krijgt de steun van de provincie West-Vlaanderen. De tuin ligt rondom een woning in de Brumierstraat in Aalbeke en sluit aan op de spoorlijn Kortrijk-Moeskroen. De bermen van de spoorweg vormen een uitstekend habitat voor de eikelmuis die hier een laatste refugium in de streek heeft gevonden. De tuin moet het (potentieel) leefgebied van de eikelmuis vergroten en tegelijk als stapsteen naar andere leefgebieden functioneren, zodat de soort zich kan uitbreiden en instandhouden.

De opening van het micro-reservaatje had ruime interesse bij pers, overheid en publiek en kreeg meteen opvolging. Tegelijk met de West-Vlaamse tuin werd in Moeskroen een gelijkaardige tuin opengesteld. Het initiatief kadert immers in een grensoverschrijdend project waarbij niet alleen Vlaanderen en Wallonië betrokken zijn, maar waaraan ook Frankrijk deelneemt. Dit was voldoende reden om bij de opening ook een ruime Franse delegatie uit te nodigen. In Frans-Vlaanderen loopt momenteel een grootschalig onderzoek naar het voorkomen van de eikelmuis, met de bedoeling gerichte beschermingsmaatregelen uit te werken.

Wil je ook je tuin eikelmuisvriendelijk inrichten ? Neem dan een kijkje op onze pagina over 'Eikelmuistuinen'.

Sfeerverslag van de officiële opening van de tuin.

X