Nieuwe 'Rode lijst' zoogdieren

Een "rode lijst" is een wetenschappelijk onderbouwde lijst die de bedreigingsstatus weergeeft van een soort in een bepaald land of regio. Rode lijsten worden meestal per soortengroep samengesteld. In Vlaanderen bestaan deze voor de meeste soortengroepen. De eerste rode lijst van de zoogdieren werd in 1994 opgemaakt.  In 2014 werd deze lijst evenwel volledig herzien, waarbij voor een groot deel gebruik werd gemaakt van gegevens van de Zoogdierenwerkgroep.

Uit de analyse blijkt dat vijf soorten zijn "uitgestorven" en zes soorten in de categorie "ernstig bedreigd" vallen. Daarnaast zijn nog eens acht soorten "bedreigd" en elf soorten gelden als "kwetsbaar". Twaalf soorten worden aanzien als "bijna in gevaar". Als we de uitgestorven soorten en de soorten waarover geen degelijke gegevens bekend zijn buiten beschouwing laten, dan is 44,6% van onze inheemse zoogdieren in meer of mindere mate bedreigd.

Bekijk de rode lijst.

X