Otter toont zich weer

Een opmerkzaam chauffeur vond vorige week op de E313 - richting Antwerpen - even voor de parking van Ranst een hoop pels die verdacht veel op een otter leek. Hij hield halt en schraapte voorzichtig het platgereden dier van de pechstrook. Het mat van kop tot staart 120 cm. Het kadaver werd vervolgens overgebracht naar het Vogelopvangcentrum van Brasschaat. Van daaruit ging het via het marternetwerk - dat instaat voor de inzameling van doodgevonden roofdieren - naar het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO). Daar zal van het onfortuinlijke dier een DNA-staal worden genomen voor genetisch onderzoek. Het staal zal vergeleken worden met informatie van andere vondsten, waaronder het DNA van een recent gevonden otterverkeersslachtoffer net over de grens in het Nederlandse Asten. Mogelijk wijst dit op enige verwantschap. Ook de vraag of het misschien gaat om hetzelfde dier dat enkele maanden terug in Willebroek werd gefilmd, blijft alsnog onbeantwoord. Er wordt gehoopt dat dit niet het geval is, want hierdoor zou abrupt een einde kunnen komen aan de heropleving van de otter in Vlaanderen.

De Zoogdierenwerkgroep wijst met dit voorval nog eens op de noodzaak om snel werk te maken van oversteekvoorzieningen voor zoogdieren onder en over drukke wegen. Het aanbrengen van droge looprichels langsheen wateronderdoorgangen is zo'n efficiënte maatregel. Otters zijn weliswaar uitgesproken waterdieren, maar verkiezen toch een weg over te steken wanneer er geen droge oeverstrook onder de weg doorloopt. Ook moet verder werk worden gemaakt van een verbetering van de water- en structuurkwaliteit van onze waterlopen en een natuurlijke inrichting van onze watergebieden. De aanleg en het onderhoud van zogenaamde "micro-reservaten" langsheen onze waterlopen vormt hiervan een onderdeel. Voor de E313 is reeds jaren geleden een studie over de ontsnippering van deze autosnelweg gemaakt. Daarbij kwam ook de otter in beeld. Sindsdien is met de aanbevelingen niets gebeurd. Tijd om het rapport van onder het stof te halen.

X