Slimmer dan de vos

In Vlaanderen mag de vos tijdens het jachtseizoen onder strikte voorwaarden worden bejaagd. In bepaalde gevallen is ook een bijzondere bejaging mogelijk buiten het jachtseizoen. De bijzondere bejaging van de vos is gebonden aan verschillende voorwaarden. Deze bepalen of de afschot van individuele dieren noodzakelijk is. Die voorwaarden omvatten preventieve maatregelen die initieel schade door vossen moeten verhinderen. Enkel wanneer deze niet tegen de vos zijn opgewassen, kan een bijzondere bejaging worden toegestaan.

In principe moeten de preventieve maatregelen volstaan om vossenschade te vermijden. Welke mogelijkheden zich aanbieden, kom je te weten in de vernieuwde brochure 'Slimmer dan de vos'. Eigenlijk hoort het tot te taak van de overheid om burgers hierover te informeren, maar behalve op de website van Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), vind je langs officiële weg weinig informatie terug over voorkoming van vossenschade. Daarom heeft de Zoogdierenwerkgroep haar eerder al uitgegeven informatiefolder geactualiseerd en op de officiële richtlijnen afgestemd. De folder is zowel in drukvorm als digitaal beschikbaar. Bijkomende informatie vind je op de website van de Zoogdierenwerkgroep.

Naast de folder is ook een informatiecampagne opgezet voor de gemeentebesturen. Deze dient om ook voorlichting te geven via de gemeentelijke websites en de lokale milieudiensten. Later dit jaar zullen verspreid over de verschillende provincies ook enkele vossenveilige kippenhokken ter demonstratie worden opgesteld.

X