Vriend van de vos ?

De Zoogdierenwerkgroep voert samen met Vogelbescherming Vlaanderen en Natuurpunt al een half jaar intensief campagne voor een betere bescherming van de vos. Vooral Vogelbescherming Vlaanderen neemt hierin het voortouw en probeert met de slogan 'S.O.S. Vos'  zowel de overheid als het grote publiek op een wetenschappelijk onderbouwde manier te informeren over de rol van de vos in de natuur. Om haar actie kracht bij te zetten, heeft de vereniging een sticker met een vossenkop en het opschrift 'Vriend van de vos' gemaakt.

Als je een exemplaar van deze kwalitatieve, UV-bestendige sticker wenst te ontvangen, schrijf je minstens 1,50 euro over op rekeningnummer 001-5005005-75 van Vogelbescherming Vlaanderen. Meer informatie over deze en voorafgaande acties ten voordele van de vos vind je op de websites van Vogelbescherming Vlaanderen en Natuurpunt.<?xml:namespace prefix = o />

X