Zie Zo Zoogdier 2011: eekhoorn, egel en konijn staan wederom op kop!

De speuractie bleek alweer een succes. Meteen na het weekend waren er al meer dan 850 zoogdieren gemeld, afkomstig van meer dan 450 verschillende plaatsen. Niet minder dan 38 soorten werden waargenomen. En dit zijn voorlopige resultaten, want veel mensen moeten hun waarnemingen nog doorgeven.

De resultaten verschillen niet zoveel ten opzichte van de zoogdierentelling in 2009. De eekhoorn, de egel, het konijn en de dwergvleermuis werden op het grootste aantal plaatsen geteld. De eekhoorn staat op kop. Niet verwonderlijk want hij is een regelmatig tuinbezoeker en overdag actief. Bovendien deden we een speciale oproep om waarnemingen van die soort door te geven. Op de tweede plaats qua verspreiding staat de egel. Het konijn volgt als derde maar staat wel op de eerste plaats wat het aantal evenals het aantal tegelijk waargenomen individuen betreft. Dat komt omdat het beestje in kolonies leeft.

De top 10 bestaat geheel uit soorten die zich goed hebben aangepast aan de aanwezigheid van de mens in hun omgeving. Voor de meeste soorten vormen tuinen een belangrijk leefgebied. Natuurlijke tuinen met een ruim aanbod aan voedsel en schuilplaatsen helpen de zoogdieren om in een verstedelijkt milieu te overleven. Tips om hun leefomgeving te verbeteren vind je op deze website onder de rubriek 'Zorgen' > 'Habitatverbetering'.

Heb je de actie 'Zie Zo Zoogdier' gemist en wil je alsnog waarnemingen van zoogdieren doorgeven, dan kan dat steeds op de website waarnemingen.be. Het helpt ons een beter beeld van hun verspreiding te verkrijgen.

Top tien van de waargenomen zoogdiersoorten

    aantal dieren   aantal waarnemingen
  soorten/datum 16/okt 15/okt 16&15 16/okt 15/okt 16&15
  totaal 508 344 852 294 173 467
1 eekhoorn 85 46 131 50 27 77
2 egel 41 34 75 32 23 55
3 konijn 129 52 181 30 17 47
4 dwergvleermuis 43 23 66 28 15 43
5 haas 49 14 63 31 11 42
6 vos 25 13 38 24 12 36
7 mol 25 19 44 23 10 33
8 ree 21 11 32 13 6 19
9 huisspitsmuis 15 11 26 10 7 17
10 bosmuis 5 13 18 3 8 11


 

X