Nieuws

  Dit jaar is het in Nederland het Jaar van de Bever en daarom verschijnen er bij de KNNV Uitgeverij medio september twee boeken over de bever. Vanaf 15 juli is er de mogelijkheid om deze boeken met een mooie korting te bestellen. Het gaat om de boeken ‘Bevers’ en ‘Avonden aan de waterkant, dagboek van een beverliefhebber’.
  Het gebeurt niet elk jaar dat er in ons land een nieuwe zoogdiersoort wordt ontdekt. De waarneming van een Grote rosse vleermuis aan de Belgische kust is dan ook groot nieuws.
  Nadat jarenlang zonder succes naar de otter in Vlaanderen werd gespeurd, volgen de nieuwe waarnemingen van otter elkaar op. Na de vondst van een otter in Willebroek begin april van dit jaar, ondekte dezelfde onderzoeker ditmaal in het noorden van Limburg opnieuw een otter. Het is weinig waarschijnlijk dat het om hetzelfde dier gaat: de vindplaatsen liggen op meer dan 100 km afstand van elkaar en bevinden zich in een ander riviersysteem (Scheldebekken en Maasbekken).
  In 2010 stelde de Zoogdierenwerkgroep nog de dringende vraag of er nog otters in Vlaanderen voorkwamen en loofde daarvoor zelfs een premie uit. Ze kwam algauw tot de conclusie dat de otter in Vlaanderen allicht uitgestorven was. Daarom was er verwondering alom toen in de Rupelstreek alsnog een otter boven water kwam. Het dier liet zich evenwel niet zomaar zien.
  In Knokke-Heist spoelde op 8 februari 2012 een potvis aan. Dit gebeurde vlakbij de oostelijke strekdam van de haven van Zeebrugge. De potvis leefde nog maar is kort daarna overleden. Strandingen van potvissen langs onze kust zijn zeer uitzonderlijk.
  Op 13 januari 2012 keurde de Vlaamse regering een ontwerp van besluit goed tot wijziging van het Jachtopenings- en het Jachtvoorwaardenbesluit van 30 mei 2008. Daardoor kan de vos voortaan ook buiten de gewone jachtperiode (1 oktober tot en met 14 februari) worden bejaagd. Nochtans is er al heel wat protest geuit tegen deze regeling omdat de maatregel geen oplossing biedt aan het vermeende probleem van de vos. Integendeel: met deze beslissing wordt pas echt een probleem gecreëerd.
  De everzwijnenpopulatie in Vlaanderen groeit gestaag aan en niet iedereen is daarmee opgezet. De nieuwe beheervisie 2011 voor het everzwijn in Vlaanderen stelt dat de soort weliswaar wordt aanvaard als inheems grofwild maar enkel gecontroleerd wordt toegelaten in bepaalde zones in Vlaanderen. In andere zones heerst een nultolerantie.
  Zopas werd in het West-Vlaamse Aalbeke de allereerste eikelmuistuin geopend. De tuin werd speciaal ingericht voor eikelmuizen. Hij is voorzien van allerlei elementen die deze slaapmuis een veilige schuilplaats, overwinteringsgelegenheid en het gehele jaar door voedsel verschaffen.
  Bunzings komen van oudsher over geheel Vlaanderen voor en zijn nog steeds relatief algemeen. Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) signaleert echter dat de bunzing het laatste decennium een forse achteruitgang kent.
  In het weekend van 15 en 16 oktober 2011 organiseerde de Zoogdierenwerkgroep voor de tweede keer de actie ‘Zie Zo Zoogdier’. Tijdens dit weekend werd over geheel Vlaanderen in tuin en park naar zoogdieren gespeurd.
X