Nieuws

  Het tweejaarlijkse telweekend van zoogdieren is aan zijn tweede editie toe. In het weekend van 15 en 16 oktober wordt over geheel Vlaanderen in tuin en park naar zoogdieren gespeurd. Ditmaal staat de rode eekhoorn in de kijker.
  Het TV programma ‘Dieren in Nesten’ pakte op 22 september in het VRT-Journaal uit met spectaculaire beelden van een Wolf die op 4 augustus nabij Gédinne (Namen) kon worden gefilmd.
  Natuurpunt vraagt dringend actie voor de hamster. Deze bedreigde soort is bijna uitgestorven. Het systeem van beheerovereenkomsten waarbij landbouwers betaald worden om specifieke maatregelen te nemen, loopt eind dit jaar af en er is nog geen opvolger. De uitvoering van het soortbeschermingsplan uit 2001 ligt daarmee volledig stil.
  Het begon in 1998 met een ontsnapping uit een dierenwinkel in het Nederlandse Weert - vlakbij de grens met Belgisch Limburg. Sedertdien hebben zowel Nederland als België er een eekhoornsoort bij. Althans dat wordt verondersteld. Onderzoek moet duidelijk stellen of een invasie in het verschiet ligt.
  Begin 2011 is de Universiteit Antwerpen een onderzoek naar de verspreiding en habitatvereisten van de bever in Vlaanderen opgestart. Het doen en laten van de onderzoeker kan in een kwartaalnieuwsbrief worden gevolgd.
  Het tweede nummer van 2011 van het ANKONA-tijdschrift 'ANTenne' is geheel gewijd aan de bescherming van vleermuizen in de provincie Antwerpen. Vooral de fortengordel rond Antwerpen komt daarbij prominent in beeld.
  Rond de vos is het afgelopen jaar al veel te doen geweest. Jagers en pluimveehouders willen de vos weer ten alle tijde bejaagbaar maken en dit met alle mogelijke middelen. Wetenschappers en natuurbeschermers waarschuwen dat dit ingaat tegen alle logica van het natuurbehoud. Niettemin gaat de bevoegde Vlaamse minister mee in de ongenuanceerde gedachtengang van de tegenstanders. Verdere actie blijft daardoor noodzakelijk.
  Het aantal everzwijnen neemt de laatste jaren beduidend toe. Een verbeterde natuurkwaliteit, een verhoogd voedselaanbod en zachtere winters vormen mogelijk een verklaring voor deze opmars. Doordat everzwijnen ook in Vlaanderen nadrukkelijker aanwezig zijn, komen ze soms negatief in de kijker te staan.
  Het alom geprezen vleermuizenboek "Handboek van de vleermuizen van Europa en Noordwest-Afrika" van de Duitse vleermuisonderzoekers Dietz, Helversen en Nill is nu ook verkrijgbaar in het Nederlands.
  Deze veldgids is niet alleen een complete, praktische determinatiegids, maar ook een prachtig blader- en naslagwerk. Nooit eerder werden alle zoogdieren van Europa tot aan de oostelijke grenzen van de landen van de Europese Unie zo fraai en overzichtelijk in één gids bijeengebracht.
X