Uitheemse eekhoorns

Knaagdieren vormen een belangrijke groep van uitheemse zoogdieren die soms bij ons ook in het wild voorkomen. Dit komt doordat knaagdieren - waaronder veel eekhoornsoorten - vaak als huisdier worden gehouden en worden verkocht in dierenzaken. In Vlaanderen mogen wat eekhoorns betreft echter enkel de Aziatische grondeekhoorn, de Oostelijke wangzakeekhoorn en de zwartstaartprairiehond als huisdier gehouden worden (zie Koninklijk Besluit over het in gevangenschap houden van zoogdieren). Toch duiken hier ook andere soorten op, die illegaal worden verkocht of door nietsvermoedende dierenliefhebbers vanuit het buitenland worden meegebracht, waar deze nog wel als huisdier gehouden mogen worden. Om je een idee te geven van de mogelijke omvang van dit probleem: in Nederland worden minstens 38 eekhoorn(onder)soorten gehouden of verhandeld. Regelmatig ontsnappen dieren uit gevangenschap of worden ze moedwillig uitgezet zodra ze te veel zorg vragen of de eigenaar er op uitgekeken is. Zo zijn er verschillende eekhoornsoorten waarvan in Vlaanderen individuele dieren in het wild werden waargenomen (** in tabel). Enkele soorten zijn er in Vlaanderen zelfs geslaagd om in de natuur vrijlevende populaties te vormen (*** in tabel). Deze komen voorlopig enkel lokaal voor. Daarnaast zijn er nog een aantal uitheemse eekhoornsoorten die nog niet in Vlaanderen maar wel in Nederland in de vrije natuur werden waargenomen (* in tabel).

Omdat van enkele soorten, zoals de Noord-Amerikaanse grijze eekhoorn en de Pallas' eekhoorn, bekend is dat ze onze inheemse rode eekhoorn beconcurreren en uiteindelijk verdrijven, wordt erop toegezien dat deze zich bij ons niet in de natuur kunnen vestigen. Indien een uitheemse eekhoorn in het wild wordt waargenomen, is het belangrijk om dit onmiddellijk te melden zodat directe actie kan worden genomen om het dier weg te vangen.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de eekhoornsoorten die tot nog toe in Vlaanderen en Nederland zijn aangetroffen.

 

Nederlandse naam synonieme benaming wetenschappelijke naam statuut
Aziatische grondeekhoorn Siberische grondeekhoorn; Koreaanse grondeekhoorn Tamias sibiricus  ***
Pallas' eekhoorn roodbuikeekhoorn Callosciurus erythraeus  ***
Prevosteekhoorn driekleureekhoorn Callosciurus prevostii  **
Noord-Amerikaanse grijze eekhoorn   Sciurus carolinensis  **
Zwartstaartprairiehond   Cynomys ludovicianus  **
Amerikaanse rode eekhoorn   Tamiasciurus hudsonicus  *
Chinese gestreepte boomeekhoorn   Tamiops swinhoei  *
Japanse eekhoorn   Sciurus lis  *
Veelkleurige eekhoorn   Sciurus variegatoides dorsalis  *
Kaukasuseekhoorn   Sciurus anomalus  (*)
Oostelijke wangzakeekhoorn Amerikaanse grondeekhoorn Tamias striatus  (*)

 

 

 

 

 

 

 

 


 

X