Jaar van de muis

Muizen, ratten en spitsmuizen behoren tot de meest voorkomende zoogdiersoorten in Vlaanderen. Toch is de informatie over het voorkomen van deze soorten beperkt. Door systematisch onderzoek proberen we informatie te verzamelen over de aanwezigheid van kleine zoogdieren, maar een gebiedsdekkend onderzoek ontbreekt vooralsnog.

Om meer informatie te verkrijgen over muizen en spitsmuizen, heeft de Zoogdierenwerkgroep het jaar 2013 tot het "Jaar van de muis" verklaard. Muizen zijn knaagdieren die grofweg in drie groepen worden onderverdeeld: ware muizen, woelmuizen en slaapmuizen. Spitsmuizen daarentegen zijn insecteneters die tot dezelfde familie als de mol en de egel behoren. Het zijn dus geen muizen en hetzelfde geldt voor de vleermuizen. Vlaanderen telt in totaal 13 muizen- en rattensoorten en 6 spitsmuizensoorten.

Door middel van verschillende, eenvoudige onderzoekstechnieken proberen we gegevens te verkrijgen over het voorkomen van zowel algemene als zeldzame muizen-, ratten- en spitsmuizensoorten. Daarvoor lanceert de Zoogdierenwerkgroep enkele acties waaraan ook mensen die weinig of geen ervaring met zoogdieren hebben, kunnen meewerken. Elke actie krijgt een eigen websitepagina toebedeeld. Momenteel lopen de volgende acties:

Later dit jaar volgen nog meer acties, nl.:

  • Dwergmuizen in nesten
  • Notenjacht

Kies zelf de actie die jou het meest interesseert en help ons de verspreiding van muizen, ratten en spitsmuizen in kaart te brengen. Op de website waarnemingen.be kan je nagaan of er reeds gegevens van jouw woonplaats of onderzoeksgebied voorhanden zijn; en op deze website houden we je op de hoogte van de recente stand van zaken. Mocht je nog vragen hebben, aarzel dan niet om bijkomende informatie op te vragen. Bekijk echter eerst onze verschillende informatiepagina's.

X