Braakballen pluizen

Wat zijn braakballen en wat kan je er mee?
Uilen en andere vogelsoorten (roofvogels, reigers, ...) eten muizen en andere prooidieren, waarvan ze de onverteerde resten uitbraken in de vorm van braakballen. Op plaatsen waar deze vogels regelmatig rusten ('roesten') kan je soms grote aantallen van deze braakballen vinden. Door ze uit te pluizen en de schedelresten op naam te brengen krijg je een indruk van de kleine zoogdierenfauna in de buurt van de vindplaats.

Van welke vogelsoorten?
Niet iedere vogelsoort levert geschikte braakballen. Die van buizerd en torenvalk bevatten maar zelden schedelresten, omdat ze verder dan bij uilen worden verteerd door de maagsappen en omdat roofvogels hun prooien plukken. Uilen daarentegen slikken hun prooi met huid en haar in. Het meest geschikt zijn de braakballen van de kerkuil. Deze uil eet alles wat hij te pakken kan krijgen, ook spitsmuizen. Bosuilen doen dat ook, maar hun braakballen zijn veel moeilijker te vinden. Braakballen van ransuilen zijn wel gemakkelijk te vinden op winterroestplaatsen, maar ze eten vooral woelmuizen en ware muizen. Steenuiltjes eten vooral insecten, dus hun braakballen bevatten weinig zoogdieren.

Gestandaardiseerd trendonderzoek 
Braakballen pluizen levert informatie op over de verspreiding van kleine zoogdieren. Als je op een gestandaardiseerde wijze werkt (eenzelfde aantal braakballen inzamelen op regelmatige tijdstippen op steeds dezelfde plaatsen), kan je ook iets zeggen over veranderingen in verspreiding en aantallen en kan je dus aan monitoring doen. In 2007 hernieuwden de zoogdierenwerkgroepen van Natuurpunt en de JNM hun overeenkomst met de Kerkuilwerkgroep om jaarlijks uit 22 UTM5-hokken in Vlaanderen (zie kaartje) telkens 30 kerkuilbraakballen te pluizen. Elk van deze UTM5-hokken werd geadopteerd door één of meerdere pluis-vrijwilligers. 

Braakballen pluishokken

Verspreidingsonderzoek in het kader van een nieuwe zoogdierenatlas 
Naast het gestandaardiseerd onderzoek voor trendanalyse is het uiteraard ook interessant om braakballen uit andere regio's te pluizen om de verspreidingskaartjes van de diverse muizensoorten aan te vullen. Tussen 2019 en 2022 zullen we dit onderzoek weer aanzwengelen in aanloop naar de nieuwe Europese zoogdierenatlas die verschijnt in 2024. 

Mee werken aan braakballenonderzoek?
Wil je aan het braakballenonderzoek van de Zoogdierenwerkgroep en de Kerkuilwerkgroep meewerken, stuur dan een mailtje naar onze braakbalcoördinator. Je kunt ook op eigen initiatief braakballen van kerkuilen verzamelen en pluizen. Droog verse braakballen altijd in een papieren zak of krantenpapier, want in een plastic zak gaan ze schimmelen en rotten! Zorg er dan voor dat de pluisgegevens ingestuurd (zie hieronder) worden zodat ze kunnen meegenomen worden in het verspreidingsonderzoek.

Waar naar toe met de resultaten?
Wat bezorg je ons na het pluizen? Eerst en vooral het ingevulde braakbalformulier (alles samen (170 kb) of gegevens per braakbal afzonderlijk (180 kb)) en de schedeltjes van de vetgedrukte soorten (zeldzaam of moeilijk te determineren). Bezorg ons indien mogelijk alle resten (schedeltjes en pluisresten in 2 aparte zakjes of potjes), zodat we in geval van twijfel alles kunnen dubbelchecken en we de schedeltjes eventueel kunnen gebruiken voor meer diepgaand onderzoek. Ben je zeker van de determinatie dan kan je je gegevens ook rechtstreeks ingeven via de invoermodule op de website van de Kerkuilwerkgroep Vlaanderen.

Ontlede braakballen        Portie braakballen

 

Wat heb je nodig om te pluizen?

 • braakballen
 • gladde en lichte ondergrond (bv. beschermend krantenpapier met een wit papier om op te werken)
 • goede belichting
 • determinatietabellen (te verkrijgen in de Natuur.winkel maar je kan ook hier een beknopte pluistabel downloaden of gebruik maken van onze pluisposter)
 • notitiebladeren
 • potjes (om schedeltjes in te stoppen, bv. plastic filmpotjes)
 • pincetten (naalden)
 • tandenborstel met zachte haren
 • schuifpasser
 • loep (vergroting 8-10x)
 • plastic zak (voor het verzamelen van het pluisafval)

Bedenk dat 1 braakbal ongeveer 10 min. tijd in beslag neemt (of zelfs een half uur als je nog niet veel ervaring hebt).

braakballen_determinatie1

 

Opgelet: geen braakballen voor educatieve doeleinden
Wegens een te grote vraag waaraan niet meer kon voldaan worden, zamelt de Kerkuilwerkgroep sinds najaar 2018 geen braakballen meer in voor educatieve doeleinden.

X