Trends in zoogdieren

De informatie over de situatie van de zoogdieren is erg schaars. Slechts enkele soorten worden jaarlijks opgevolgd. De gegevens over bedreigde soorten zijn al even zeldzaam als de soorten zelf. Het Natuurrapport verstrekt cijfers over het gevoerde natuurbeleid en rapporteert op gezette tijden over de toestand van de natuur in Vlaanderen. Hieronder vind je de hoofdstukken die betrekking hebben op onze inheemse en uitheemse zoogdieren.

De website 'Natuurindicatoren' geeft een actueel overzicht van de toestand van de natuur aan de hand van meer dan 100 natuurindicatoren. Hieronder zitten ook enkele indicatorensets die op zoogdieren betrekking hebben, meer bepaald:

X