Zoogdieren beschermen

De bescherming van onze zoogdieren en hun habitats is voor ons een constante zorg. Niettegenstaande de wettelijke bescherming van een groot aantal soorten blijft het noodzakelijk de bescherming in de praktijk af te dwingen en er nauwlettend op toe te zien dat de beschermingsbepalingen worden opgevolgd.

Niet alle zoogdiersoorten zijn wettelijk beschermd, ook al verdienen bepaalde soorten zoals de mol en de vos een degelijk(er) beschermingsstatuut. Verschillende zoogdiersoorten worden bovendien als schadelijk aanzien. De Zoogdierenwerkgroep bepleit een doordacht en gefundeerd beleid t.a.v. deze soorten. Dit omhelst een actieve en gerichte aanpak van problemen zonder dat dit de soort of de soortpopulatie bedreigt. Bejaging en bestrijding van soorten spelen hierin een ondergeschikte rol.

Regelmatig worden acties uitgewerkt die dienen om het beleid rond specifieke zoogdiersoorten of -groepen te heroriënteren of te versterken. Hieronder vind je een overzicht van lopende acties van de Zoogdierenwerkgroep. De lijst refereert naar de bijhorende thematische pagina's. Daar vind je meer informatie over achtergrond en context van de campagne of het project. Je wordt er ook doorverwezen naar andere informatiebronnen op deze website of op de websites van participerende organisaties.

Momenteel lopen de volgende acties:

Afgelopen acties die verder worden opgevolgd:

X