Bescherming van de hazelmuis in Voeren

Beheerrichtlijnen op papier

Een zorgvuldig beheer van randvegetaties is van groot belang voor de overleving van de hazelmuis in Vlaanderen en Nederland. Daarom hebben de Zoogdiervereniging, Stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen (IKL) en de Zoogdierenwerkgroep een brochure gemaakt waarin ecologie, verspreiding, bedreigingen, wettelijke verplichtingen, hazelmuisvriendelijk beheer en subsidiekanalen worden besproken. Daarnaast maakten we ook een aantrekkelijke poster, die kan opgehangen worden op allerlei openbare plaatsen (milieudienst, scholen, bibliotheek, ...). Je kan hier de brochure en de poster downloaden. In het kader van het Limburgse biodiversiteitsproject rond de hazelmuis (met ondersteuning van de Provincie Limburg) werden ook papieren versies van de brochure gemaakt, die zijn voorbehouden voor mensen die in of nabij hazelmuisgebied wonen en iets willen doen om de hazelmuis te helpen (dus in hoofdzake inwoners van de gemeente Voeren en omgeving). Omdat in Voeren vrij veel franstaligen wonen, en ook zij een belangrijke rol kunnen spelen in de redding van de hazelmuis, zorgden we ook voor een Franse versie van de hazelmuisbrochure. Daarenboven maakten we een reeks informatiefiches over de herkenning van hazel- en andere muizen, vraatsporen aan hazelnoten en pitten, het onderscheid tussen nesten gebouwd door verschillende soorten muizen en vogels, hoe je een speciale slaapmuizennestkast kan bouwen en vuistregels voor een goed hazelmuisbeheer.

In de Voerense regio waar nog hazelmuizen voorkomen, is er dringend behoefte aan specifieke beheermaatregelen ten voordele van deze soort. Ondanks dat nu geweten is waar de hazelmuizen zitten, gebeuren hier nog te vaak nadelige ingrepen, zoals het maaien of klepelen van randvegetaties in het najaar. In vele gevallen komt dit doordat de terreineigenaars/beheerders gewoonweg niet op de hoogte zijn van de aanwezigheid van deze zwaar bedreigde soort, of niet weten wat hun plichten en mogelijkheden tot hazelmuisbescherming zijn. Er is dus dringend meer sensibilisatie nodig. Hiervoor werkten we een 'Handleiding hazelmuisbeheer' uit, waarin een heleboel informatie uit de voorgaande hazelmuisrapporten wordt samengebracht en nog wat nieuwe informatie toegevoegd. Organisaties of privépersonen die aan sensibilisatie willen doen, kunnen deze handleiding afprinten en ermee naar de terreineigenaars/beheerders stappen om hen te overtuigen op basis daarvan zelf hazelmuisbeheer te gaan uitvoeren (of op zijn minst te stoppen met ingrepen die negatief zijn voor de hazelmuis). Woon je in de omgeving van een gebied waar hazelmuizen aanwezig zijn of ben je eigenaar van een terrein in hazelmuisgebied? Dan vind je hierin de nodige tips om aan de slag te gaan en zo de hoeveelheid en de kwaliteit van het hazelmuishabitat te verhogen. Laat het ons ook weten indien je een bepaalde ingreep uitvoert, zodat we een volledig beeld krijgen van de getroffen maatregelen en de effecten ervan kunnen opvolgen. Je kan deze handleiding hier downloaden. Een hogeresolutieversie om af te drukken in hogere kwaliteit is verkrijgbaar bij de auteur, evenals een papieren versie (voor wie in hazelmuisgebied woont, gedrukt in het kader van het Limburgse biodiversiteitsproject rond hazelmuis). Meer info over subsidiekanalen om dit hazelmuisbeheer te ondersteunen, vind je in voorvermelde hazelmuisbrochure.

Meer weten

  • Actieplan hazelmuis Limburg. Beschermingsplan van de provincie Limburg voor de hazelmuis in de Nederlandse provincie Limburg.
  • In onze jaarlijkse hazelmuisrapporten vind je gedetailleerde beschermingsmaatregelen voor de hazelmuis in Vlaanderen, hoofdzakelijk toegespitst op de gemeente Voeren.
  • Bezoek ook onze linkenpagina onder de rubriek 'Informatie'.
X