Inleveren van dode zoogdieren

Als je een dood zoogdier vindt, wees dan voorzichtig. Raak het enkel aan met handschoenen aan en/of met behulp van een voorwerp (bv. schop, krant, plastic zak), want zoogdieren kunnen allerlei ziektes overbrengen. Was hoe dan ook achteraf grondig je handen met zeep. Sommige zoogdieren worden ingezameld voor wetenschappelijk onderzoek. Voor de meeste soorten kan je terecht bij het Marternetwerk. Buiten de soorten die via het Marternetwerk ingezameld worden (zie aanduiding met *), zijn we ook geïnteresseerd in een aantal soorten die zeldzaam zijn in Vlaanderen.

  • alle marterachtigen (boommarter, steenmarter, bunzing, wezel, hermelijn), met bijzondere aandacht voor bunzing omdat deze soort vermoedelijk sterk achteruitgaat das (zeker deze afkomstig van buiten de Zuid-Limburgse regio)*
  • wildlevende exoten (wasbeer en de nauw verwante krabbeneter, wasbeerhond, stinkdier, Amerikaanse nerts, ...)*
  • wilde kat en lynx (als - mogelijke - nieuwkomers)*
  • vos (wegens mogelijk lintwormrisico wordt deze niet ingezameld door de vrijwilligers, maar enkel door mensen van het Agentschap voor Natuur en Bos)*
  • bever*
  • beverrat (enkel ingezameld indien afkomstig van buiten de onmiddellijke Maasstreek)*
  • otter (komt waarschijnlijk nog niet voor, maar je weet maar nooit...)*
  • vleermuis (alle soorten)*
  • Europese hamster
  • zeldzame soorten muizen, spitsmuizen en slaapmuizen, zoals waterspitsmuis, veldspitsmuis, grote bosmuis, eikelmuis en hazelmuis

Behalve de soorten van uitheemse oorsprong zijn al deze soorten beschermd en heb je een vergunning nodig om ze te vervoeren of in je bezit te houden. Vind je een van deze zoogdieren, contacteer ons dan zo snel mogelijk (015 297 220) en wij zorgen voor de nodige vergunningen. Mochten we verhinderd zijn om het dier tijdig op te halen, dan kan je het best ingepakt in een plastic zak in je diepvries stoppen of op een andere koele plaats (bv. kelder) bewaren.

X