Marternetwerk

Voor het onderzoek naar de verspreiding en de ecologie van marterachtigen in Vlaanderen is het inzamelen van verkeersslachtoffers een belangrijke bron van informatie. Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) heeft hiervoor een Marternetwerk opgericht, dat bestaat uit een netwerk van koeriers en stockeerders met diepvriezers die verspreid zitten over geheel Vlaanderen. Naast marterachtigen worden ook soms ook andere zoogdieren ingezameld, die bijvoorbeeld behoren tot zeldzame soorten (bever, ...) of soorten waarrond een bepaalde onderzoeksvraag wordt gesteld (beverrat en eikelmuis voor verspreidingsonderzoek, vleermuizen voor rabiësonderzoek). Ook voor niet-inheemse carnivoren zoals Amerikaanse nerts, wasbeer, wasbeerhond en stinkdier is er grote interesse. Zo werden er in het verleden ook eekhoorns ingezameld om hun maaginhoud te onderzoeken op truffelsporen, om zo de verspreiding van allerlei truffelsoorten in Vlaanderen beter in beeld te brengen. Vossen worden evenwel niet ingezameld.

Ook jij kan bij het inzamelen helpen. Heb je ergens een dood dier gevonden dat behoort tot een van de in te zamelen soorten, dan kan je dit melden aan een medewerker van het Marternetwerk, die het dier zal komen ophalen en naar een diepvriezer brengen. Op het Natuurpunt-secretariaat in Mechelen staat eveneens een diepvriezer van het Marternetwerk.

Lijst met contactgegevens van de medewerkers van het Marternetwerk.

X