Verkeerslachtoffers

België telt meer dan 150.000 km wegen en bezit welgeteld 56,5 km autosnelweg per 1.000 km². Hiermee hebben we het dichtste wegennetwerk in Europa. Deze wegen worden ook intensief gebruikt. Die verkeersdrukte eist niet alleen menselijke slachtoffers, maar gaat ook ten koste van veel dierenlevens.
Volgens een schatting uit 1995 (Rodts J. et al. 1998) vinden jaarlijks meer dan 4 miljoen grotere wilde dieren de dood op onze wegen. De egel staat daarbij al jarenlang aan de top van de slachtoffers. Voor heel wat zoogdiersoorten vormt het verkeer de belangrijkste onnatuurlijke doodsoorzaak. Duurzame oplossingen dringen zich op en maatregelen moeten snel genomen worden.
Met het project "Dieren onder de wielen" wil de Zoogdierenwerkgroep van Natuurpunt in samenwerking met de Vlaamse overheid en Vogelbescherming Vlaanderen inzicht krijgen in het aantal faunaslachtoffers en achterhalen welke soorten het meest verkeersgevoelig zijn. We willen ook weten waar op het Vlaamse wegennet de belangrijkste knelpunten liggen.


Daarom worden waarnemingen van verkeersslachtoffers zorgvuldig bijgehouden. Dit kan enkel met jouw medewerking. Je kan verkeerslachtoffers melden op de website waarnemingen.be. In 2012 was dit de top 10 van verkeersslachtoffers:

# Naam Aantal  
1 Egel - Erinaceus europaeus 4531  
2 Vos - Vulpes vulpes 2382  
3 Gewone Pad - Bufo bufo 1883  
4 Bunzing - Mustela putorius 1260  
5 Eekhoorn - Sciurus vulgaris 1241  
6 Steenmarter - Martes foina 1220  
7 Das - Meles meles 1141  
8 Merel - Turdus merula 1106  
9 Konijn - Oryctolagus cuniculus 818  
10 Houtduif - Columba palumbus 634  

Boektip ! In het rapport ‘Dieren onder onze wielen’ wordt ingegaan op de invloed van het wegverkeer op de fauna in Vlaanderen.

 

  LogoRadio1  Beluister een audiofragment op Radio1

X