Habitatverbetering in tuin en omgeving

Tuinen en parken maken deel uit van de leefomgeving van veel zoogdieren. Egel en mol zijn allicht het best bekend, maar naast deze soorten zijn er nog tientallen andere zoogdiersoorten die gedurende korte of lange tijd in onze omgeving vertoeven.

Veel tuin- en parkeigenaars onderhouden een liefde-haatverhouding met zoogdieren vooral wanneer hun graaf- of knaagactiviteiten schade aanrichten. In dergelijke gevallen zijn diervriendelijke oplossingen te bedenken om schade of overlast te voorkomen of te beperken. De mogelijkheden worden besproken in de rubriek 'Hinder' van deze website.

Er zijn echter ook mensen die zoogdieren wensen aan te trekken door hen een gunstig habitat aan te bieden. Dit kan door voedsel en schuilplaatsen te voorzien. In deze rubriek worden hen enkele mogelijkheden gegeven om tuinen en parken tengunste van zoogdieren in te richten of te verbeteren.
 

X