Nestkasten voor marters en kleine marterachtigen

Nestkast voor kleine marterachtigen

Voor kleine marterachtigen – wezel, hermelijn en bunzing -  is een aparte nestkast ontworpen. De nestkast wordt gebouwd van populieren-, sparren- of dennenhout van minimaal 1 tot 1,5 cm dik (zie bouwschema en tabel). Schilderen is niet nodig. Tegen het vocht wordt met duimspijkers een stuk stevig landbouwplastic op het dak vastgehecht, dat enkele centimeters over de dakrand hangt. Net als bij vogelnestkasten bepaalt de grootte van de toegangsopening welke dieren er gebruik van kunnen maken. De opgegeven maten van de gaten moeten daarom nauwgezet worden opgevolgd. De gaten kunnen worden uitgeboord maar er kan ook een hoekje worden uitgespaard.

Voor beschutting tegen weersinvloeden wordt aan de toegang evenals onderaan een tussenruimte voorzien. Om tocht te voorkomen worden de openingen in de voorzijde en het middenstuk niet recht tegenover elkaar geplaatst. De nauwe, afgesloten ruimte onder de nestkamer heeft een isolerende werking.

Slapende bunzing in marternestkast

De nestkast wordt op een stabiele en droge bodem onder een houtstapel gezet ofwel onder hooi, tuinafval, bramen en ander dicht struikgewas geschoven. Ze kan eveneens in een berm worden ingegraven of met een zestal houtbussels worden toegedekt.

Om de aandacht van een roofdier te trekken kan voor de opening een stukje pvc-buis (± 50 cm lang) worden bevestigd, dat tussen drie bodemspieën wordt vastgeklemd. Er moet wel enige ruimte tussen de nestkastopening en de buisopening worden gelaten. Mocht de ingang tot de buis toevallig of opzettelijk afgesloten geraken, dan kan het dier nog altijd weg.

Hoe efficiënt de nestkasten werken, blijkt uit een proef die in 1987 door de vereniging Nationale Campagne Bescherming Roofdieren (NCBR) is opgezet. Na twee jaar waren 1 op 5 nestkasten door roofdieren bewoond en na drie jaar zelfs 1 op 4. In meerdere gevallen werden jongen in de nestkast grootgebracht.

Marternestkast onder houtstapel

Afmetingen (in cm) van de drie nestkastuitvoeringen

onderdeel wezel hermelijn bunzing
bodemplaat 21,5 x 12 29,5 x 20 42,5 x 30
dakplaat 21,5 x 15 29,5 x 23 42,5 x 33
zijkant links/rechts 21,5 x 13,5 29,5 x 14 42,5 x 16
voorzijde/achterzijde 12 x 12 20 x 12,5 30 x 14,5
middenstuk 12 x 12 20 x 12,5 30 x 14,5
kamerplaat 12 x 12 20 x 20 30 x 30
steuntjes 15 x 3 23 x 3 33 x 3
opening ingang (diameter) 2,5 4 8
afstand ingang t.o.v. rand 3 5 9
toegangsbuis (diameter) 4 6 9

Omdat men zich dient te houden aan bepaalde in de handel zijnde maten van planken, moeten bepaalde onderdelen, zoals het dak en de kamerplaat bij hermelijn en bunzing, uit twee stukken worden samengesteld. Het hangt evenwel af van de houtsoort en de handelaar bij wie u koopt over welke afmetingen u kunt beschikken. Daarom zijn gemakshalve alle afmetingen in één stuk  aangegeven.

Bouwschema marternestkast voor hermelijn

Marternestkast - bovenaanzicht     Marternestkast - zijaanzicht

Meer weten

In 1986 zette de toenmalige Nationale Campagne Bescherming Roofdieren (NCBR) een experiment op met nestkasten voor kleine marterachtigen. Een bespreking van het planopzet, de opvolging en de resultaten vind je in onderstaande publicaties.

X