Nestkasten voor slaapmuizen

Het idee voor de bouw van nestkasten voor slaapmuizen ontstond in Oost-Europa, waar dit type van nestkasten werd ingezet voor onderzoek naar slaapmuizen. De kasten worden er intensief gebruikt, terwijl dit in ons land minder het geval is. De kast wordt met de toegangsopening in de richting van de boomstam opgehangen om het gebruik door andere diersoorten te ontmoedigen, waaronder vooral mezen. Dit neemt niet weg dat inmiddels ook andere dieren, waaronder vooral koolmezen en bosmuizen, de voordelen van dergelijke kast hebben leren kennen. Om alsnog een opening tussen kast en stam te behouden worden onder en boven de opening twee brede afstandslatjes aangebracht.

Hieronder vind je een bouwplan om zelf een slaapmuizennestkast te bouwen.

Eikelmuisnestkast tegen stam     Bouscheme slaapmuizennestkast

Eikelmuisnestkast zaagwijze

Slaapmuizennestkasten kunnen op veel plaatsen worden ophangen, doch bij voorkeur aan vruchtdragende bomen, waardoor de muizen aangetrokken worden. De meest geschikte plaatsen zijn grote, struik- en bomenrijke tuinen, (loof)bossen, (kasteel)parken, hoogstamboomgaarden en kleinschalige (landbouw)landschappen met veel houtkanten en heggen. Tuinen zijn liefst groter dan 10 are (1.000 m²) en bezitten minstens één hoogstammige fruitboom. Slaapmuizen - vooral eikelmuis - komen ook voor in half verstedelijkt gebied maar verkiezen een rustige omgeving in of rond een (oude) dorpskern, hoeve, veldbosje of boomgaard. De kasten kunnen op een hoogte vanaf 1,5 m worden opgehangen.

Oktober tot februari is de beste periode om de nestkast volledig te reinigen zonder risico op verstoring of vernieling van vogelnesten. Ook oude zoogdiernesten kan je dan verwijderen, doch alleen als de bewoner niet meer thuis is. Een jaarlijkse poetsbeurt is noodzakelijk om een explosie van nestparasieten te voorkomen.

Eikelmuisnestkast onder dakrand

X