Inbreuken melden

Veel zoogdieren zijn beschermd of mogen slechts met aangepaste middelen en methoden of gedurende een beperkte periode worden bejaagd of bestreden. Toch worden er vaak overtredingen vastgesteld. In het geval je een overtreding vaststelt, kan je best de lokale politie verwittigen via het noodnummer 101 of meteen contact opnemen met het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) die voor deze materie bevoegd is. Zij kunnen dan een proces-verbaal opstellen.

Je doet er ook goed aan het voorval te melden aan Vogelbescherming Vlaanderen, zodat het door hen kan worden opgevolgd. In zware gevallen kunnen ze zich burgerlijke partij stellen.

X