De rode lijst van de zoogdieren in Vlaanderen

Een "rode lijst" is een wetenschappelijk onderbouwde lijst die de bedreigingsstatus weergeeft van een soort in een bepaald land of regio. Rode lijsten worden meestal per soortengroep samengesteld. In Vlaanderen bestaan deze voor de meeste soortengroepen. De eerste rode lijst van de zoogdieren werd in 1994 opgemaakt.  In 2014 werd deze lijst evenwel volledig herzien. Bekijk de Rode Lijst van de zoogdieren in Vlaanderen of download het volledige rapport.

X