Problemen met de steenmarter of met kleine marterachtigen

Wanneer een marterachtige de kans krijgt zich aan pluimvee te goed te doen, zal hij deze aangrijpen. Vooral de steenmarter beschuldigt zich wel eens hieraan, maar ook kleine marterachtigen zoals de bunzing en uitzonderlijk hermelijn en wezel zitten wel eens op het beklaagdenbankje. In verschillende opzichten is de predatie door steenmarter enigszins vergelijkbaar met de vos, zij het dan wel dat schade aan duiven en soms ook kippen (die meestal al wat te grote prooien zijn) door steenmarters minder voorkomt.


Bescherming van pluimvee

De enige duurzame remedie hiervoor is een goed afgesloten nachthok voor het pluimvee. Het roven van eieren kan je gemakkelijk voorkomen door ze op de dag zelf waarop ze gelegd zijn te rapen, vooraleer het donker wordt. Om een kippenhok steenmarterveilig te maken, gelden dezelfde suggesties en opmerkingen als bij de vos. Een steenmarter graaft minder vaak dan een vos onder een afsluiting door, maar een nachthok met een goede bodem (die niet rot is) is toch aan te raden. Wat de omheining betreft, moet de maaswijdte kleiner zijn dan voor vos; een diameter van minder dan 5 cm (dus maasbreedte van max. 3 cm) volstaat. Steenmarters kunnen beter klimmen dan vossen, en een schuin gedeelte bovenaan de omheining houdt hen niet tegen. Om de doorgang te verhinderen zijn enkele schrikdraden nodig of moet in een volledige afsluiting van de bovenzijde worden voorzien. Op de tekening is optie A een goede beveiliging tegen steenmarters, maar als je tegelijk ook de vos wil buitenhouden, moet je naar optie B of C gaan. Optie D zou 100 % steenmarterveilig moeten zijn, maar is ook duurder. De tweede tekening geeft een uitwerkt voorbeeld voor de opties A en D.

Beveiliging van een kippenhok d.m.v. een marterveilige omheining

Detail marterveilige omheining

Meer weten


Beveiliging van nestkasten

Allerhande vogels tot de grootte van een houtduif behoren tot het voedsel van de steenmarter. In het geval van zeldzame zoogdier- en vogelsoorten (bv. slaapmuizen en uilen) kan predatie door steenmarter het broedsucces van een soort ongunstig beïnvloeden. Hetzelfde geldt voor de boommarter. Voor dergelijke gevallen zijn meerdere systemen bedacht die de toegang tot de broedplaats voor de steenmarter moeten verhinderen. Hier worden slechts enkele voorbeelden gegeven zoals:

  • het aanbrengen van een boomkraag of een gladde strook rond de stam;
  • het aanbrengen van een vooruitstekende en naar beneden toe schuin afgezaagde, gladde buis (metaal, pvc) van een gepaste diameter voor de toegangsopening;
  • het afsluiten van de opening met een fijnmazig gaas (gaasdiameter < 5 cm); dit werkt uiteraard alleen voor de beveiliging van diersoorten die zelf klein genoeg zijn om zich door de opening te wringen.

Nestkastbescherming met pinnen    

Marterbeveiliging aan steenuilnestkas


Afschermen van strodaken

Het gebeurt wel eens dat steenmarters zich een toegang tot een ruimte forceren. Zo is het al gebeurd dat een steenmarter zich een weg doorheen het strodak van een huis bijt. Gelukkig zijn dergelijke gevallen erg zeldzaam. In zo’n specifiek geval helpen enkel drie of vier schrikdraden die onopvallend rondom het gehele huis tegen de muur (indien beklimbaar) worden gespannen. Uiteraard mogen er geen overhangende struiken en bomen of muurbegroeiingen aanwezig zijn waarlangs ze op het dak kunnen springen of waarlangs ze de schrikdraad kunnen overklimmen.

Ook in andere situaties kunnen schrikdraden steenmarters ontmoedigen of afschrikken. Een schrikdraad is een draad waar elektrische spanning op staat met een lage stroomsterkte. De laagspanning wordt teweeggebracht door een schrikdraadapparaat dat met een accu werkt of op het lichtnetwerk is aangesloten. Ze is meestal pulserend waardoor het dier bij aanraking enkel een korte gevoelige schok krijgt zonder dat het wordt geëlectrocuteerd of verwondingen oploopt.


Meer weten

X