Nieuws

  Maak met de hele familie kennis met wilde zoogdieren in onze Vlaamse natuur op Wild in Vlaanderen! Ontdek de kleinste zoogdieren op de muizenwandeling, de lichtste zoogdieren op de vleermuizenwandeling of de grootste zoogdieren tijdens de Bevertocht. Via de grote doe-zoektocht op zondag 22 mei kom je alles te weten over het verborgen leven van zoogdieren en de uitdagingen om er in ons volgebouwde Vlaanderen mee samen te leven. Doe mee en win een van de vele prijzen! www.wildinvlaanderen.be
  Het lijkt onopgemerkt voorbij te gaan, maar vorig jaar werd voor Vlaanderen een nieuwe 'rode lijst van de zoogdieren' gepubliceerd. Hieruit blijkt dat het met onze zoogdieren niet goed gaat. Ten opzichte van twintig jaar geleden is het aantal bedreigde soorten enkel toegenomen, wat wijst op een falend beleid.
  De eikelmuis was vroeger een in Vlaanderen algemeen voorkomende slaapmuissoort. Die situatie is inmiddels ernstig veranderd waardoor het een sterk bedreigde soort is geworden. Twee van de laatste deelpopulaties bevinden zich respectievelijk in de omgeving van Kortrijk en Moeskroen (en verder tot in Rijsel). De afgelopen jaren werd de soort in beide gebieden intensief geïnventariseerd en werd het potentiële leefgebied gedetailleerd in kaart gebracht. Beide leefgebieden wil de provincie West-Vlaanderen in samenwerking met de Zoogdierenwerkgroep met elkaar verbinden. Om de actie te ondersteunen is een soortenbeschermingsplan uitgewerkt en een website opgezet.
  Eindelijk eens een levende bruinvis in een Belgische rivier dit jaar. Tijdens de eerste drie maanden van 2014 spoelden aan onze kust al dertig dode bruinvissen aan. Daartegenover stond nog geen enkele waarneming van een levend exemplaar in onze rivieren. Op 12 mei zag Freddy Van de Velde, een medewerker van de politie, dan eindelijk de eerste bruinvis van het jaar in de Schelde ter hoogte van Wetteren. Natuurpunt roept op om zowel zwemmende als aangespoelde bruinvissen te melden via bruinvis.zoogdierenwerkgroep.be.
  Eind april 2013 lanceerde de actiegroep Rood Beest In Nood - kortweg ROBIN - de campagne ‘Fier dat ik een vos ben’. De groep bestaat uit enkele gedreven en leergierige studenten en jonge mensen uit diverse Vlaamse onderwijsinstellingen die zich zorgen maken over hun toekomst als wetenschapper in Vlaanderen. Met de campagne stellen ze de vraag wat het nut is van wetenschappelijk onderzoek naar bijvoorbeeld de vos, als blijkt dat de resultaten ervan niet gebruikt worden en zelfs moedwillig genegeerd worden door de Vlaamse beleidsverantwoordelijken.
  Het gebeurt dat houders van kippen en ander pluimvee een vos of ander roofdier op bezoek krijgen. Vaak blijft het bij een enkel kippetje dat verdwijnt maar af en toe kunnen ze een ware ravage aanrichten. Om dat te voorkomen vernieuwde de Zoogdierenwerkgroep haar informatiebrochure 'Slimmer dan de vos'. Daarin worden adviezen gegeven voor de bouw van een veilige kippenren en -hok. De aanleiding was de vernieuwde wetgeving rond de vos evenals de vaststelling dat enige preventieve voorlichting vanwege de bevoegde gewestelijke overheid uitblijft.
  De Zoogdierenwerkgroep heeft 2013 uitgeroepen tot het Jaar van de Muis. Door middel van allerlei eenvoudige onderzoekstechnieken worden dit jaar gegevens ingezameld over het voorkomen van zowel algemene als zeldzame muizen-, ratten- en spitsmuizensoorten. Ook mensen die weinig of geen ervaring met zoogdieren hebben, kunnen hieraan meewerken!
  De otter werd in 2011 in Vlaanderen officieel als uitgestorven verklaard. De reden was dat er al jarenlang geen meldingen meer waren binnengekomen. Een laatste oproep door de Zoogdierenwerkgroep om de aanwezigheid van otters te melden leverde niets op. Het lijkt alsof de otter zich bij deze verklaring niet neerlegt. Sinds de zaligverklaring hebben zich op verschillende plaatsen otters aangemeld. Zopas vervoegde een verkeerslachtoffer uit het Antwerpse het lijstje.
  Gespreid over twee studiedagen werden de resultaten van een vierjarig onderzoek naar verkeerslachtoffers bij dieren voorgesteld. Het aandeel van de zoogdieren in de slachtofferstatistiek is opvallend. Niet minder dan zes zoogdiersoorten bezetten de top tien. De egel staat als weleer hoog genoteerd.
  Zopas lanceerde minister van de Noordzee Johan Vande Lanotte het ‘Actieplan Zeehond’. Het plan vormt de basis van een offensief zeebeleid dat streeft naar meer biodiversiteit in de Noordzee. De Gewone zeehond, die regelmatig langsheen de Belgische kusten foerageert, krijgt in het plan een vooraanstaande plaats toebedeeld.
X