In de bres voor vos en wetenschap

De rechtstreekse aanleiding voor de oprichting van de actiegroep Rood Beest In Nood (ROBIN) was het negeren van de onderzoekresultaten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) over de vos door de Vlaamse regering. Deze wetenschappelijke overheidsinstelling stelde vast dat de jacht op de vos compleet zinloos is en zelfs contraproductief werkt. Vossenjacht zorgt ervoor dat vossen maximaal inzetten op voortplanting om de verliezen te compenseren met meer nakomelingen. Daardoor verhoogt de druk op mogelijke prooidieren. Door de bejaging bekomt men bovendien een ongezonde en onstabiele populatie en verhoogt de kans op het uitbreken van ziektes en de verspreiding ervan.


Ook Vlaams minister van Leefmilieu en Natuur Joke Schauvliege beschikt over deze informatie, maar in plaats van deze kennis te gebruiken, besliste ze begin 2012 om extra bejagingsmogelijkheden toe te kennen. Onder de naam "bijzondere bejaging" is het sindsdien mogelijk om buiten de gewone openingstijden op vossen te jagen. Ze baseerde haar beslissing op het "unaniem advies van de Minaraad" om "de vossenpopulatie beheersbaar te houden". In werkelijkheid echter uitte de Minaraad heel wat ontradende bedenkingen. De vossenonderzoeker van het INBO werd aangemaand om geen verklaringen over zijn onderzoek afleggen.


Tijdens een debat in de Commissie Leefmilieu van het Vlaams Parlement gaf de minister bovendien een ongehoord staaltje van misbruik van wetenschappelijke informatie door selectief te citeren en foutief te recombineren. Dit druist in tegen de deontologische basisregel van de wetenschap. Tegelijk onthoudt ze de publieke opinie van correcte informatie en dikt ze het probleem van de pluimveeschade aan terwijl de vossenjacht net aan de basis ligt van de problematiek. Met de hernieuwing van het Jachtopeningsbesluit voor de periode 2013-2018 bestendigt ze de ongefundeerde vossenjacht.


De leden van ROBIN stellen zich daardoor terecht de vraag of er nog een toekomst is voor natuuronderzoek. Om hun actie kracht bij te zetten, vroegen ze enkele bekende Vlamingen te benadrukken dat ze trots zijn op hun "vossenafkomst". Ingrid De Vos, Hendrik Vos, Sabine De Vos, Jeanne Devos en talrijke andere naamgenoten zijn op verschillende posters te zien met de boodschap ‘Fier dat ik een vos ben’. Ook bekende roodharigen zoals Erika Van Tielen en Liliane Saint-Pierre ondersteunen de campagne. De affiches worden doorheen Vlaanderen verspreid met de bedoeling de aandacht te vestigen op de problematiek van de vossenjacht. "Wij focussen ons op vossenjacht omdat die vandaag symbool staat voor de politieke en wetenschappelijke oneerlijkheid in Vlaanderen", aldus de verontwaardigde ROBIN-leden.


Meer informatie over de actie vind je op de campagnewebsite Fier dat ik een vos ben.

X