Eilanden voor zeehonden

Naast de gekende defensieve maatregelen, die bepaalde activiteiten verbieden, beschrijft het actieplan een offensieve strategie om het leefgebied van tal van zeedieren uit te breiden en te herstellen. Tot de mogelijkheden behoort de aanleg van kunstmatige riffen waarin en waarrond diverse vis- en weekdiersoorten een onderkomen vinden. Daarnaast komen er ook speciale platformen waarop zeehonden een rustplek vinden.

In een eerste stap wordt een experiment opgezet rondom de zeezones met windmolens. Deze zijn niet toegankelijk voor de scheepvaart en de mastfunderingen blijken nu al een positief effect te hebben op de biodiversiteit. De ‘artificiële riffen’ op de zeebodem bootsen de eigenschappen van een natuurlijk rif na. Hiervoor kunnen zowel natuurlijke materialen (bv. grind) als kunstmatige materialen (bv. autobanden en wrakken) worden gebruikt. Het plan opteert voor kunstmatige constructies die de natuurlijke situatie sterk benaderen. Er zal vooral worden geëxperimenteerd met halfnatuurlijke grindbedden (geogene riffen) evenals met betonnen modules met verschillende openingen (biogene riffen) die schuilplaatsen verschaffen aan uiteenlopende organismen.

Om uit te rusten maken zeehonden veel gebruik van stranden, droogvallende getijdeplaten of een enkele keer een boei, maar langs de Belgische Noordzee zijn er geen of hooguit enkele kleine rustgebieden. Vanuit de wetenschap dat zeehonden graag gebruik maken van drijvende structuren zoals pontons, boeien, bootjes, enz. om uit te rusten, ontstond de gedachte om rond de windmolens drijvende eilanden voor zeehonden aan te leggen.

Het 'Plan Zeehond' is niet nieuw. Eind 1993 lanceerde Natuurpunt onder dezelfde naam een actieplan voor het natuurreservaat ‘De IJzermonding’ in Nieuwpoort. Naar aanleiding daarvan werden herstelmaatregelen uitgevoerd die hebben geleid tot een toename van de biodiversiteit in en rond de IJzermonding én tot de terugkeer van zeehonden. De minister is niet van plan om lang te wachten met de uitvoering van het nieuwe plan. In 2013 wordt met de bouw van de eerst kunstmatige riffen gestart. Het jaar daarop wordt werk gemaakt van de zeehondenplatforms.

Je kan het beleidsplan hier nalezen.

X