Zijn er nog otters in Vlaanderen ?

De otter is één van de zeldzaamste zoogdieren in Vlaanderen. Gevreesd wordt dat de soort in Vlaanderen uitgestorven is. Een ongenadige vervolging herleidde vorige eeuw de populatie tot een minimum. Een verregaande vernieling en vervuiling van onze waterlopen gaf het dier uiteindelijk de doodsteek.

Beloning

De Zoogdierenwerkgroep wil weten of er zich hier en daar nog otters ophouden en looft een bedrag van € 500 uit aan wie een ontegensprekelijk bewijs kan leveren van de aanwezigheid van een in het wild levende Europese otter in Vlaanderen of het Brussels gewest. Indien geen controleerbare waarneming wordt verkregen voor 27 november 2010, gaat het bedrag naar het meest ottervriendelijke natuurgebied in Vlaanderen.

Waarnemingen van otters kunnen worden aangemeld op otter@zoogdierenwerkgroep.be met vermelding van uw naam en voornaam, volledig adres, telefoonnummer en/of e-mailadres. Uiteraard dient u ook een korte beschrijving te geven van uw waarneming alsook de exacte locatie te vermelden.

Verloop van de campagne

De ottercampagne start op 19 juni 2010 tijdens de Kortste Nacht van het Zoogdier. Op deze pagina vind je meer informatie over de otter, de actie en het campagnereglement. Ook kan je de poster downloaden en afprinten om op te hangen en ons zo mee te helpen aan de naambekendheid van de campagne.

Bij de lancering van de ottercampagne kwamen meter Vera Dua en peter Dirk Draulans op kraambezoek. Beide betuigden hunsteun aan de pasgeborencampagne en bezegelden hun engagement met de ondertekening van het ottercharter dat de terugkomst van de otter naar Vlaanderen bepleit. Bekijk de foto van vader en de grootouders en van de gehele familie en lees het charter.

De Zoogdierenwerkgroep dankt voor de financiële en morele steun aan de ottercampagne door dierenpark Planckendael dat participeert in een internationaal kweekprogramma met otters.

Kortste Nacht van het Zoogdier

Wanted alive: een Vlaamse otter!

Wil je weten of er reeds recente waarnemingen van otter zijn binnengekomen surf dan naar Waarnemingen.be.

De ottercampagne in de Vlaamse pers

Meer weten over otters

Algemene informatie

  • Informatie over levenswijze en historische verspreiding van de otter.
  • Wil je ook weten hoe het de otter in Wallonië vergaat, bezoek dan de website LIFE loutre.

Otters speuren: waarop moet je letten ?

Uitwerpselen
De otter bakent een territorium af. Daarvoor deponeert hij kleine vormloze hoopjes uitwerpselen op meerdere opvallende en ietwat verhoogde plaatsen langsheen een plas of waterloop. Hierin zijn vaak graten, schubben en botjes van vissen, kikkers en andere waterdieren terug te vinden. Daardoor hebben ze een opvallende geur.

Prenten
Wanneer ze langs de oever lopen, laten otters vaak voetsporen na. Deze prenten zijn gemakkelijk te herkennen aan de vijf tenen met daartussen zwemvliezen.

Wissels
De otter bezit enkele vaste plaatsen waar hij uit het water stapt. Deze geraken naderhand platgelopen en zijn dan duidelijk zichtbaar op de oever.

Otthers mogen niet verward worden

Heel vaak worden otters met andere waterbewonende diersoorten verward, vooral wanneer de dieren zwemmend worden waargenomen. De meest voorkomende verwisselingen zijn de Amerikaanse nerts, de beverrat, de muskusrat, de bunzing en de bever.

Om foutwaarnemingen uit te sluiten kan je hier enkele filmpjes van zwemmende dieren te bekijken:

Plan Otter

Reeds in 1992 werd voor het eerst door natuurpunt een beschermingsplan voor de otter in de IJzer- en Handzamevallei opgesteld.

Beleef de otter

Wil je het voormalig leefgebied van de otter van dichtbij beleven, volg dan de West-Vlaamse fietsroute ‘Otter en Zeehond

Breng gelijk ook een bezoek aan het Vlaams bezoekerscentrum ‘De Otter’ in het natuurgebied De Blankaart te Woumen.

Otters voor kinderen

Brochure 'De otter : een speelse spetter'
met poster, bladwijzer en kleur-zoekplaat.
een pakket kost slechts € 2,50

Pakket bestellen

De otter op Facebook

Op Facebook is een groep aangemaakt over de Ottercampagne. Diegenen die op Facebook zitten kunnen alvast lid worden van deze groep.