Onderzoeksprojecten van de Zoogdierenwerkgroep

Het bestuderen van zoogdieren vormt een belangrijk onderdeel van de werking van de Zoogdierenwerkgroep. Sommige van deze onderzoeksprojecten lopen over meerdere jaren en krijgen achteraf toepassing in opvolgings- of beschermingsprojecten. Jaarlijks worden ook nieuwe projecten gelanceerd, waarvan enkele van korte duur. Een deel van de onderzoeken gebeurt in opdracht van of in samenwerking met andere partners zoals Natuurpunt Studie en het Agentschap voor Natuur en Bos.

In deze rubriek krijg je een overzicht van de belangrijkste resultaten.

X