Meetnetten zoogdieren

Vanaf 2016 coördineert Natuurpunt Studie 'de meetnetten', een groot project rond monitoring van beleidsrelevante soorten in Vlaanderen. Daarbij hebben we jouw hulp nodig!

We volgen een tachtigtal soorten op - verdeeld over 11 verschillende soortengroepen - in geheel Vlaanderen met een gestandaardiseerde telmethode.  De kennisvereisten om ze in kaart te brengen gaan van laagdrempelig tot specialistenwerk. De soorten werden geselecteerd door het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) en zijn van groot belang voor Vlaanderen of Europa. 

Natuurpunt Studie coördineert de vrijwilligerswerking in dit project en de Zoogdierenwerkgroep verleent hieraan zijn medewerking. Alles valt of staat met de vrijwilligers. Jij kan meehelpen om de toestand en trend van onze kwetsbare zoogdiersoorten mee in kaart te brengen. Hieronder vind je een overzicht van de meetnetten rond de vier zooogdiersoorten: das, hamster, otter en hazelmuis.

Registreer je voor de meetnetten flits om meer informatie te ontvangen over de meetnetten. Je zal enkel informatie ontvangen over de geselecteerde meetnetten.

Neem alvast ook een kijkje bij de veelgestelde vragen over meetnetten, bezoek de meetnettenwebsite of lees het rapport over de 'Blauwdrukken soortenmonitoring in Vlaanderen'.

Contactpersoon: Hannes Ledegen of via meetnetten

                    Dassenburchttellingen     Hamsterburchttellingen

                    Transecttellingen hazelmuis     Transecttellingen otter

X