Soortbeschermingsplannen voor zoogdieren in Vlaanderen

Provinciale soortbeschermingsplannen

Limburg

Voor het project ‘Gemeenten adopteren Limburgse soorten' overtuigde  de provincie samen met de  regionale landschappen alle 44 Limburgse gemeenten om een typisch Limburgse planten- of diersoort te adopteren. Vier gemeenten adopteerden een zoogdiersoort. Voor elke soort werd een actieplan opgesteld. In dit actieplan, dat samen met de gemeente en de plaatselijke verenigingen geschreven werd, worden een aantal terreinmaatregelen, maar ook educatieve en communicatieve acties uitgewerkt. Ook opvolging en monitoring van de acties kregen een plaats.

Soortbeschermingsplannen Vlaams gewest

Hamsterbeschermingsplan

Plan Boommarter

Vleermuizen

X