Slaapmuizenproject: nestkasten geven aanzet voor verdere actie

Nestkasten zijn niet alleen nuttig voor vogels. Ook zoogdieren maken er volop gebruik van. Tot de nestkastbewonende zoogdieren behoren de verschillende soorten slaapmuizen die in Vlaanderen vertegenwoordigd worden door de hazelmuis en de eikelmuis. De eikelmuis verblijft van nature vaak in boomholten terwijl de hazelmuis een bladnest bouwt in struweel. Waar dekking en schuilplaatsen schaars zijn, bieden nestkasten een (tijdelijke) oplossing.

X