Inrichting van habitats en natuurverbindingszones voor de eikelmuis

Meewerken aan het eikelmuisproject

Iedereen kan meewerken aan het eikelmuisproject onder meer door:

  1. Een slaapmuizennestkast op te hangen op een daarvoor geschikte plek in tuin, boomgaard, bos of houtkant. Hier vind je een bouwplan om zelf een slaapmuizennestkast te bouwen. We raden aan om deze tweemaal per jaar (januari-februari en eerste helft oktober) te controleren op de aanwezigheid van eikelmuizen of sporen ervan. We ontvangen daarna natuurlijk ook graag de resultaten van deze controles. Daarvoor kan je je nestkast registreren op de website Waarnemingen.be (zie punt 2.). We leveren jou hierbij een beknopte handleiding om nestkasten te controleren en sporen te herkennen. Om andere soorten uit te sluiten kan je ook gebruik maken van de informatiefiches in ons hazelmuisinfopakket. Hierin staat onder meer uitgelegd hoe je de vraatsporen van verschillende muizensoorten aan (hazel)noten en pitten kan herkennen, en waar het onderscheid zit tussen nesten van verschillende soorten muizen en vogels.
  2. Heb je zelf eens een eikelmuis gezien in Vlaanderen, recent of in het (verre) verleden, dan kan je ons helpen door deze waarneming door te geven via e-mail. Gebruik daarvoor ons enquêteformulier of nestkastenformulier of voer - bij voorkeur - de actuele of historische waarneming rechtstreeks in op Waarnemingen.be. In 2010 werd op Waarnemingen.be zelfs een heuse nestkastenmodule ontwikkeld, waarin je de exacte locaties van je nestkasten op kaart kan aanduiden en de resultaten van je controles invoeren (log in en ga naar "Mijn Waarnemingen.be" en dan naar "Mijn nesten"). Vind je een dode eikelmuis, dan kan je deze laten inzamelen via het Marternetwerk van het INBO.
  3. Ga op zoek naar plaatsen waar de beestjes vroeger voorkwamen of nog steeds voorkomen om daar interviews af te nemen van mensen die mogelijk in contact zijn gekomen met eikelmuizen of om er nestkasten op te hangen en te controleren. Voor het afnemen van de interviews kan je het standaardformulier gebruiken dat je achterin de enquêtehandleiding vindt. Om de mensen meer uitleg te geven over het wel en wee van de eikelmuis, kan je hierbij ook gebruik maken van de eikelmuisfolder.
  4. Onderneem zelf actie ten gunste van de eikelmuis door biotoopverbeterende maatregelen uit te voeren. Laat je daarbij inspireren door de beschermingsmaatregelen voor slaapmuizen die onder de rubriek Zorgen > Habitatverbetering worden aangereikt. Geschikt zijn onder meer:
  • het creëren van structuurrijke bosranden;
  • aanplant en beheer van individuele of kleine groepen fruitdragende bomen;
  • aanplant van hoogstamboomgaarden;
  • aanleg van soortenrijke heggen en houtkanten.

Voor meer informatie kan je contact opnemen met de projectcoördinator:

Frank Huysentruyt
Van Goethemstraat 80
9820 Merelbeke
GSM: 0499/86.53.40

Meer weten

X