Schuil- en voedselplekken voor muizen en kleine marterachtigen

Muizen en ratten hoeven we misschien niet meteen te beschermen, al zijn er enkele soorten die het momenteel niet goed doen. Knaagdieren vormen evenwel een belangrijke voedselbron voor tal van roofdiersoorten waaronder de kleine marterachtigen - wezel, hermelijn en bunzing - maar ook steenmarter, wilde kat en vos. Hier worden enkele maatregelen voorgesteld om de aanwezigheid van kleine knaagdieren te bevorderen. Tegelijk kunnen deze voorzieningen ook dienen als schuilplaats voor marters en marterachtigen. De tekst werd gedeeltelijk overgenomen uit de brochure 'Steenuil onder de pannen' van Landschapsbeheer Nederland.

Muizenschuilplaats

Het is voor muizen belangrijk dat ze in herfst en winter een droge schuilplaats hebben. De aanwezigheid van houtstapels, takken-, gras- of steenhopen kunnnen hierin voorzien. Doe dit dan op plaatsen waar de belangrijkste voedselbronnen van de muis liggen, zoals onder noten- en fruitbomen, eik of kastanje. Een neergelegde golfplaat, een stapel stenen, wat buizen of nonchalant op elkaar gestapelde oude dakpannen vormen al een goede schuilplaats. Een bijkomend voordeel van voldoende schuilmogelijkheden is dat in de winter minder muizen binnenshuis een schuilplaats zullen zoeken.

Muizenhaard

De eenvoudigste manier om muizen te helpen, is door in de winter op een rustige plek van het erf wat stro uit te spreiden en er af en toe wat graan tussen te strooien. Je kan dit doen bij een overhoek of perceelsrand, maar ook bij een takkenhoop, houtstapel of in de hoek van de schuur.

Muizenruiter of -opper

In een rustige hoek van het erf kan je een ouderwetse ruiter van palen opzetten en die bedekken met stro, hooi of maaisel. De ruiter is ongeveer twee meter hoog. De bouw van een ruiter is eenvoudig en kan je onder deze link bekijken. Ververs jaarlijks één of meerdere keren het hooi.

Muizenruiter     Muizenpiramide

                                                       muizenruiter                                                                                                                  muizenpiramide

Muizenpiramide

Voor deze ongeveer anderhalve meter hoge voorziening gebruik je lange takken als ribben die je bovenaan samenbindt. Onderin bevestig je op ongeveer dertig centimeter hoogte een rooster van ijzer of takken. Het rooster dek je af met snoeihout. Daaronder leg je wat stro of hooi en strooi je graankorrels voor de muizen. Het is handig om al bij de opbouw een plastic buisje in de stapel snoeihout te steken. Dan kan je later gemakkelijk graankorrels toevoegen.

Muizentoren

Stapel op een droge plek een viertal houtpaletten op elkaar en bedek deze met hooi- of stro(balen). Als je los stro en hooi gebruikt, kan je het vermengen met snoeihout en eventueel afdekken met bladstrooisel. Tussen de paletten wordt los stro of hooi gestopt.

Muizenschoof

Het overhouden van enkele bijeengezette rechtopstaande schoven ongedorst graan verschaft niet alleen voedsel aan de muizen maar biedt ze ook dekking. Om een schoof te maken worden de graanhalmen in bussels bijeengebonden die vervolgens met een viertal of meer tegen elkaar worden gezet.

Muizenschoof     Hooioppers

                                                       muizenschoof                                                                                                            muizenopper

X