Opvang van egels

Egels worden geacht om in de winter een winterslaap te houden. Deze valt meestal in de periode tussen oktober en april. Naarmate de buitentemperatuur onder de 10° C zakt, wordt de winterslaap aangevat; op omgekeerde wijze ontwaken ze uit de winterslaap. Veel mensen weten dat en worden ongerust  wanneer ze tijdens deze periode een egel tegen het lijf lopen of per ongeluk verstoren. Wat doe je in zulk geval?

Slapende egels

Verstoringen gebeuren veelal onbedoeld bij het opruimen van de tuin of de schuur of het verplaatsen van tuinmateriaal. Vooral in het najaar worden egels - vaak slapend - ontdekt onder een houtstapel, tussen het bladafval, in het hooi of tussen de rommel van het opberghok. In de meeste gevallen volstaat het de verstopplaats te herstellen en de egel verder met rust te laten. Als dat niet kan, dan moet het dier op een andere, gelijkwaardige plek worden ondergebracht; liefst niet te ver van de vindplaats. Improviseer zo nodig zelf iets door op een beschutte en droge plaats onder de struiken of in een open hok een stapel van hooi, takken en bladeren op te werpen. Je kan het beestje extra verzorgen door er een houten kistje of een stevige kartonnen doos onder te plaatsten. Het kistje of doosje wordt ondersteboven gezet en gevuld met hooi en stro. In één van de wanden wordt een voldoende grote uitkruipopening uitgespaard (minstens  10 x 10 cm) ofwel wordt één van de smalle zijwandjes verwijdert. Ideeën voor een egelhuisje kan je elders op deze website opdoen.

Egel opgerold in hand

Rondlopende egels

Het kan gebeuren dat een egel tijden de koude najaarsdagen nog rondstruint terwijl je verwacht dat ie allang in winterslaap ligt. In zulk geval kan je het beestje best eens van nabij bekijken. Maar hoe achterhaal je of een egel hulp nodig heeft ? Verwondingen zijn vaak uiterlijk herkenbaar maar kunnen zich ook uiten in een abnormaal gedrag (bv. onrustig rondjes lopen, uitgestrekt liggen met gesloten ogen, suffigheid). Verzwakking is vaak het gevolg van parasitaire aandoeningen. Hoesten, groene diarree, overmatige aanwezigheid van teken of vlooien, etterige ogen of duidelijke ondervoeding wijzen hier dikwijls op. Kleine egels gaan met een gewicht tussen de 400 en 500 gram de winterslaap in; volwassen egels wegen in de regel tussen de 800 en 1.200 gram. Egels die minder wegen, moeten bijgevoederd worden, willen ze de winter doorkomen. De kans is evenwel klein dat ze pal voor de winter nog voldoende voedsel vinden. Hieraan kan verholpen worden door ze wat kattenvoer aan te bieden. Voor alle andere gevallen is de tussenkomst van een dierenarts noodzakelijk.

Moederloze jonge egels

Als je jonge egels vindt, wees dan niet te vlug om ze mee te nemen maar ga eerst goed na of ze wel degelijk verweesd zijn achtergebleven. Wanneer de diertjes koud aanvoelen, kan het makkelijk fout lopen. Zonder de lichaamswarmte van hun moeder geraken jonge egels vlug onderkoeld. Ze moeten dan meteen worden opgewarmd door ze in een handdoek te wikkelen en in een doos met een warmwaterkruik (= fles gevuld met warm water) of een ander warmte-element te leggen.

Jonge egel aan de papfles

 

opvangcentra voor wilde dieren aanwezig zijn. In afwachting dat het diertje kan worden gebracht of opgehaald, ga je als volgt tewerk:

  1. Neem de egel op en plaats hem in een naar verhouding niet al te grote kist of doos gevuld met verfrommeld krantenpapier die je vervolgens afdekt met een doek. Omdat een egel behoorlijk prikt, gebruik je best handschoenen ofwel een handdoek of een krant om het diertje vast te grijpen.
  2. Plaats de kist/doos met het dier op een rustige, warme en donkere plek. Zorg zo nodig voor een extra warmte-element  (warmtedeken of –kussen; warmtelamp, warmwaterkruik) wanneer het dier onderkoeld geraakt.
  3. Geef het diertje wat kattenvoer wanneer het ondervoed lijkt en wat zuiver water om te drinken. Geef het in geen enkel geval melk !
  4. Bel de egelopvang om na te gaan of het dier er terecht kan en extra zorgen nodig heeft vooraleer het kan worden gebracht of afgehaald.
  5. Mocht je onmiddellijk hulp moeten bieden dan kan je de nodige raad terug vinden in de ‘Handleiding voor de opvang van egels en eekhoorns’ of op onderstaande website.

Meer weten

X